L'ànode d'una cel·la electroquímica és l'elèctrode on es produeix la reacció d'oxidació:

  • En una cel·la electrolítica és el terminal positiu.
  • En una pila és el terminal negatiu, ja que per definició l'ànode és el pol on té lloc la reacció d'oxidació.

Així, s'anomena ànode a l'elèctrode positiu d'una cel·la electrolítica cap on es dirigeixen els ions negatius dins l'electròlit, i per això s'anomenen anions.