Acte

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Acte» té aquests significats:

 • Clàudia Acte, amant de l'emperador Neró d'origen esclau comprada a l'Àsia Menor i alliberada
 • Acte administratiu, declaració per part d'una administració pública d'una voluntat potestativa diferent de la voluntat reglamentària
 • Acte de bondat altruista, acció altruista fet per una o més persones que desitgen ajudar o fer feliç un individu
 • Acte de cort (acta curiae), accions i/o pactes acordats durant una Cort tinguda en els estats de la Corona d'Aragó
 • Acte jurídic, fet en el que intervé la voluntat humana i que produeix efectes jurídics
 • Acte fallit, comportament anòmal del subjecte que deixa entreveure motivacions de l'inconscient que una conducta sense error no deixaria fer evidents
 • Acte de fe, cerimònies multitudinàries que realitzava la Inquisició
 • Acte de parla, unitat funcional de comunicació, és a dir, quan el parlant intervé parlant
 • Acte propi, principi general del dret que manté la inadmissibilitat d'actuar contra els propis actes
 • Acte sexual o relació sexual, conjunt de comportaments de naturalesa sexual entre dos o més éssers de distint sexe
 • Acte (teatre), part d'una obra de teatre, d'òpera o d'opereta
 • Apol·lònia d'Acte, ciutat de la península d'Acte a la Calcídia