Ajuda:Com buscar pàgines

La Viquipèdia té una pàgina de cerca que permet navegar pels seus continguts de forma ràpida i eficaç. Des del 2014 utilitza CirrusSearch, el nou motor de cerca de la plataforma MediaWiki. A més, és possible fer la cerca utilitzant motors de cerca externs.

Cerques a Viquipèdia modifica

 
Caixa de cerques de la interfície de Viquipèdia.

Per buscar ràpidament un article o un altre contingut a Viquipèdia, cal escriure el nom del que estàs buscant a la caixa o casella de Cerca que hi ha a la zona superior dreta. En anar escrivint, es mostrarà un llistat de resultats rellevants i s'hi pot accedir a qualsevol d'ells si hi fas clic.

Prement sobre el botó amb forma de lupa o la tecla Retorn, el servidor cercarà a tota Viquipèdia les paraules escrites. En cas que el títol de l'article coincideixi amb el text escrit (per exemple, si hi posem arbre), accedirem automàticament a l'article; en cas contrari:

 • Si surt a la llista, només cal clicar sobre ell
 • Si que no existeixi o la llista és llarga i queda tallada, ens ofereix al final de la llista l'opció "Cerca pàgines que continguin..". Triant aquesta opció es canvia automàticament a la pàgina de cerca avançada que es descriu a continuació.
 • Si premem Retorn sense seleccionar-ne cap, o si no hi ha llista desplegada perquè el text teclejat no coincideix exactament amb cap text, canvia automàticament a la pàgina de cerca avançada.

Per realitzar una cerca avançada o evitar que se'n vagi directament a un article (per poder triar entre els enllaços quin consultar) pots deixar la casella de cerca en blanc i prémer a la lupa o prémer Retorn. Així s'accedeix a la pàgina Especial:Cerca, on tens diverses opcions de cerca personalitzada.

Sintaxi modifica

 • Les cometes (") serveixen per buscar una frase exacta, la qual cosa delimita considerablement els resultats.
 • L'operador OR permet cercar articles que contenen almenys una de les paraules ingressades. Per exemple, en cercar "escola OR col·legi privat" apareixen els articles que contenen la paraula 'escola, el terme col·legi privat o tots dos.
 • En afegir un guió abans d'una paraula ("-paraula"), a la llista de resultats només apareixen els articles que no contenen aquesta paraula. Per exemple, una cerca amb "-arbre" retorna els articles que no tenen el terme arbre.
 • En afegir una tilde després d'una paraula ("paraula~"), la cerca retorna els articles que tenen la paraula exacta o paraules similars. Per exemple, la cerca "aquest~" retorna els articles que inclouen "aquests", "aquesta", "aquestes" i altres paraules similars.
 • En afegir un asterisc en una paraula ("par*", "*aula"), la cerca retorna els articles que contenen aquest prefix o sufix. Per exemple, la cerca "*logia" retorna els articles que contenen "Biologia", "Geologia", "Teologia", etc.
 • En afegir un punt o una coma abans o després d'una paraula sense les cometes (cadira.), la cerca mostra els articles que la contenen tant al títol com al text de l'article.

Altres funcions modifica

Té diverses opcions que poden utilitzar-se simultàniament actuant amb una relació AND entre elles, aconseguint un filtratge més específic que amb el cercador genèric de la Viquipèdia. Algunes d'aquestes funcions tenen una equivalent bàsica de wikimedia, per ex.:

 • hastemplate:<plantilla> «   » Especial:Enllaços/Plantilla:<plantilla>
 • incategory:<nom categoria> «   » categoria:<nom categoria>
 • etc.

Ara bé, la diferència és que les funcions CirrusSearch es poden concatenar entre sí per fer filtres múltiples.

Totes les funcions estan documentades a la pàgina d'ajuda Help:CirrusSearch. Les més utilitzades són:

Insource modifica

Permet cercar un text concret, sigui una paraula o una frase, inclòs codi MediaWiki (també conegut com wikicode), a qualsevol pàgina de la Viquipèdia excepte a les redireccions.

És la funció bàsica que, complementada per altres funcions Cirrus (hastemplate, incategory,...), permet delimitar els resultats que més ens interessen.

Format:

insource: paraula
insource: "paraula1 paraula2"
En aquest format bàsic, els caràcters del "codi gris" s'ignoren, igual que passa amb les paraules i frases clau del sistema de cerques. Ex.: |state={{{state|autocollapse}}} respondria a una cerca amb insource:"state state autocollapse"
insource:/regexp/
insource:/regexp/i
La utilització d'expressions regulars permet que la cerca consideri la majoria de caràcters del "codi gris". Aquesta opció és una eina molt potent, però són altes consumidores de recursos, de manera que només se'n permeten unes quantes alhora al clúster de cerca. L'expressió regular, per defecte, no discrimina entre majúscules i minúscules; la insensibilitat a majúscules i minúscules es pot activar amb una i addicional, que el fa encara menys eficient.

"Codi gris" (greyspace): L'espaiat entre paraules, frases, nom de paràmetres i els seus valors poden incloure múltiples espais en blanc i/o "codi gris" (greyspace en anglès), que fa referència a tots els caràcters "no alfanumèrics" ~!@#$%^&()_+-={}|[]\:";'<>?,./

Una cadena mixta de "codi gris" i espais en blanc es tractat com a "codi gris" i fa de separador entre paraules.

Si utilitzeu caràcters no alfabètics mireu mw:Help:CirrusSearch#Regular_expression_searches.


hastemplate modifica

Permet trobar les utilitzacions de una plantilla. La sintaxi és hastemplate: plantilla

Introduïu el nom de la plantilla (sense prefix) per trobar totes les utilitzacions que té. Podeu utilitzar qualsevol dels noms de pàgines redirigides per trobar només els usos amb aquest nom.

Hastemplate troba un ús secundari (o metaplantilla) en una pàgina: cerca la inclusió posterior a l'expansió. La pàgina apareixerà com que té aquest contingut encara que no es vegi al wikitext.

Format:

hastemplate:nom plantilla Retornen tots els articles que tinguin la plantilla
◇ Ex.:hastemplate:"Imatge múltiple" → troba l'ús de "Plantilla:Imatge múltiple" a l'espai de noms.
hastemplate: espai:nom plantilla ◇ Ex.:hastemplate:portal:contents/tocnavbar, troba l'ús de la "plantilla:Contents/TOCnavbar" a l'espai Portal.

incategory modifica

Permet seleccionar els articles que tinguin la categoria indicada. El resultat és equivalent a cercar per categoria:<nom categoria>, amb dues diferències:

 • quan consultem una categoria, n'obtenim només la llista dels "noms dels articles" que la tenen. Per contra, amb incategory el resultat és una llista dels articles i la seves primeres línies, que ens permet tenir més informació per triar allò que ens interessa.
 • la funció incategory la podem repetir amb diferents categories i ens retornarà aquells articles que estiguin en totes dues (o més) categories simultàniament.

Format:

incategory:paraula
incategory:"paraula1 paraula2"
Retornen tots els articles que tinguin la categoria paraula / "paraula1 paraula2"
◇ Ex.:incategory:"Articles del sistema solar" → troba els articles amb "Categoria:Articles del sistema solar" .
-incategory:"sense la categoria" Descarta de la selecció que s'hagi fet amb altres funcions, els elements que tinguin la categoria "sense la categoria"
◇ Ex.:-incategory:"Articles del sistema solar" → descarta els articles amb "Categoria:Articles del sistema solar" .

deepcategory modifica

Si amb incategory només s'accedeix a una categoria específica, la funció deepcategory cerca la categoria indicada i totes les seves subcategories. La profunditat màxima de l'arbre de categories és de 5 nivells i amb un límit de 256 categories.

Exemples multifunció: modifica

Expressió Cerca Resultat
insource:direcció la paraula direcció a tota la VP +68.000
insource:/direcció *= */ la paraula direcció seguida d'un = , és a dir, és un paràmetre de plantilla +7.600
insource:/direcció *= */ hastemplate:"Imatge múltiple" la paraula direcció com a paràmetre, només a la plantilla "Imatge múltiple" +670
insource:/direcció *= */ hastemplate:"Imatge múltiple" incategory:"Articles del sistema solar" la paraula direcció com a paràmetre, només a la plantilla "Imatge múltiple" i articles amb categoria:Articles del sistema solar 9
insource:/direcció *= *vertical/ hastemplate:"Imatge múltiple" incategory:"Articles del sistema solar" la paraula direcció com a paràmetre = vertical, només a la plantilla "Imatge múltiple" i articles amb categoria:Articles del sistema solar 7

Cerca amb PetScan modifica

Amb PetScan es permeten cerques ja molt més sofisticades. Per exemple, llistant pàgines que:

 1. Tinguin una combinació d'enllaços
 2. Tinguin una mida determinada
 3. Tinguin una plantilla determinada
 4. L'anterior només en una o vàries categories i subcategories d'aquestes
 5. Molt més....

Aneu a PetScan. Llavors a la part superior esquerra de la pantalla:

 1. Canvieu a català.
 2. Cliqueu "Manual" per a les explicacions.

Cerca amb Google modifica

http://www.google.com/search?q=site%3Awikipedia.org+%22enllaç+interwiki%22

cerca la frase enllaç interwiki a wikipedia.org, és a dir, a totes les Wikipèdies i també a Wikisource (sources.wikipedia.org) i meta.wikipedia.org, però no a meta.wikimedia.org.

%3A són dos punts (:), %22 unes cometes dobles ("), i + és l'equivalent a un espai ( ); %20 també es pot utilitzar per als espais. (Vegeu també Ajuda:URL.) Tingueu en compte que el caràcter de subratllat (_) no equival a un espai: si s'inclouen als URL es realitzarà una cerca d'una paraula que contingui caràcters de subratllat en aquelles posicions. Així,

http://www.google.com/search?q=site%3Awikipedia.org+%22enllaç_interwiki%22

cercarà pàgines que continguin el terme enllaç_interwiki.

Exemples modifica

Cerca normal:

http://www.google.com/search?q=%22michael+jackson%22

http://www.google.com/search?q=%22michael%20jackson%22

Cerca només del primer terme:

http://www.google.com/search?q=%22michael jackson%22

Cerca de dos termes, no d'una frase:

http://www.google.com/search?q=michael+jackson

http://www.google.com/search?q=michael%20jackson

Cerca d'una frase amb un caràcter de subratllat:

http://www.google.com/search?q=michael_jackson

Vegeu també modifica


[modifica] Ajuda específica de la Viquipèdia


Eines de cerca: