Ajuda:Taula

IntroduccióModifica

En aquesta ajuda es parlarà de la creació i modificació de taules.

Es pot fer amb dos sistemes no excloents i habitualment complementaris:

Sistema Característiques rellevants Accés
(pestanya)
Editor visual
 
El més recomanable ja que compleix la majoria de requeriments que es poden demanar a una taula:
 • Creació de:
  • L'esquema bàsic en determinar el nombre de columnes i files (i indicant si s'hi vol encapçalaments).
  • Taules copiades al porta-retalls d'editors de text o d'una fulla de càlcul.
 • Establir si el contingut serà ordenable.
 • Establir si serà plegable i si es presenta plegada.
 • Inserir, eliminar o moure files o columnes.
 • Fusió de cel·les (o la seva separació).
Modifica
Codi wiki
 
En alguns casos serà útil poder modificar, a més, alguns aspectes de la taula com:
 • Assignar un títol a la taula.
 • Estils (per ex. color i alineació del text, color de fons) de:
  • La taula per a tots els seus elements.
  • Una cel·la, individualment.
  • Una fila, individualment.
 • Vores de les cel·les.
 • Espaiat entre el contingut i la vora.
 • Amplada de les columnes.
 • Alineació de la taula i taula "flotant".
 • Ordenació més acurada de les files (amb l'ús de plantilles accessòries).
Modifica el codi.

Edició amb l'editor visualModifica

Edició amb codi wikiModifica

Una vegada en la finestra d'edició, després de seleccionar la pestanya Modifica el codi: Per inserir automàticament una taula, feu clic a   o   en la barra de botons d'edició.

A Mediawiki hi podeu trobar:
 1. Sumari de format de taules en codi wiki
 2. Conceptes bàsics
  1. Encapçalaments d'una taula
  2. Títol
  3. class="wikitable" o el tipus de cel·la estàndard de la Viquipèdia.
  4. Combinació HTML de cel·les en columnes o files
 3. Atributs HTML
  1. Atributs (color del text, color del fons) en:
   1. Taules
   2. Cel·les
   3. Files
   4. Pel títol i els encapçalaments
  2. Vores de les cel·les:
   1. Simple d'un píxel per la taula
   2. Altres amplades
  3. Marges pel contingut de la cel·la
  4. Amplada de columna
  5. Accessibilitat de les cel·les d'encapçalament de la taula
 4. Alineació
  1. Alineació de la taula
  2. Taula flotant al voltant del text
  3. Alineació del contingut de la cel·la

Aspectes no tractats allà s'expliquen a continuació:

Acoloriment de les cel·lesModifica

PersonalitzatModifica

Vegeu "Atributs" (per taula, cel·la o fila).

Amb plantilles predissenyadesModifica

Les cel·les es poden acolorir amb plantilles ja existents {{cel·la sí}} / {{cel·la no}} / {{cel·la ?}} / {{cel·la parcial}}

{| class="wikitable"
! elems !! atribut 1 !! atribut 2
|-
| elem1 || {{cel·la sí}} || {{cel·la no}}
|-
| elem2 || {{cel·la parcial | explicació parcialitat}} || {{cel·la ?}}
|}

Visualització:

elems atribut 1 atribut 2
elem1 No
elem2 explicació parcialitat ???

Alineació dels númerosModifica

Sense o amb igual nombre de decimalsModifica

Per fer-ho el millor és utilitzar la plantilla {{ntr}}, que a més posa el punt dels milers.

{|class="wikitable sortable"
|+Una taula ordenable
!Alineament a la dreta
|-
| {{ntr|7917.231}} km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|36387.065}} km<sup>-2</sup>
|-
| {{ntr|6405.591}} km<sup>-2</sup>
|}

Visualització:

Una taula ordenable
Alineament a la dreta
&00000000000079172309997.917,231 km-2
&000000000003638706500036.387,065 km-2
&00000000000064055910006.405,591 km-2

Amb diferent nombre de decimalsModifica

{| class="wikitable"
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

Visualització:

432 .1
43 .21
4 .321


I amb altres columnes:

{| class="wikitable"
! Element
! Número
|-
| Primer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 432 || width="50%" | .1
|}
|-
| Segon
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%"| 43 || width="50%" | .21
|}
|-
| Tercer
|
{| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60"
| align="right" width="50%" | 4 || width="50%" | .321
|}
|}

Visualització:

Element Número
Primer
432 .1
Segon
43 .21
Tercer
4 .321

Taules amb ordenacióModifica

Es poden crear taules amb ordenació de les files segons el contingut de les columnes.

{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic
! scope="col" | Numèric
! scope="col" | Numèric ntr
! scope="col" | Data
! scope="col" class="unsortable" | No ordenable
|-
| b || 20 || {{ntr|1200}} || {{Dts|24|11|2008}} || Aquesta
|-
| a || 8 || {{ntr|8}}   || {{Dts|1|3|2004}} || columna
|-
| c || 6 || {{ntr|66}}  || {{Dts|23|7|1979}} || no pot
|-
| e || 4 || {{ntr|14000}} || {{Dts|8|12|1492}} || ser
|-
| d || 0 || {{ntr|0}}   || {{Dts|13|8|1601}} || ordenada.
|}

Apareix així:

Taula ordenable
Alfabètic Numèric Numèric ntr Data No ordenable
b 20 &00000000000012000000001.200 02008-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 24 de novembre de 2008 Aquesta
a 8 &00000000000000080000008 02004-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 1 de març de 2004 columna
c 6 &000000000000006600000066 01979-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 23 de juliol de 1979 no pot
e 4 &000000000001400000000014.000 01492-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 8 de desembre de 1492 ser
d 0 &00000000000000000000000 01601-Plantilla:MONTH-Plantilla:0expr 13 d'agost de 1601 ordenada.

Important: Observeu en aquest exemple s'ha utilitzat en la tercera columna la plantilla {{ntr}} i per la quarta {{Dts}}, que no és necessària però dóna un millor aspecte. Recordeu que per la quarta també hagués funcionat, sense Dts, si haguéssim posat 2008-11-24, 2004-03-01, etc.

Excloent l'última fila de la classificacióModifica

De vegades és útil per excloure l'última fila d'una taula a partir del procés de classificació.

Això es pot aconseguir mitjançant la declaració de l'última fila com un peu de pàgina

Sintaxi wiki

{|class="wikitable sortable"
!Nom!!Cognom!!Talla
|-
|John||Smith||1.85
|-
|Ron||Ray||1.89
|-
|Mario||Bianchi||1.72
|-
! !!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom Cognom Talla
John Smith 1.85
Ron Ray 1.89
Mario Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82

Amb un ordre alternatiuModifica

S'utilitza el data-sort-value="valor", on valor és el criteri d'ordenació a utilitzar.

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Talla
|-
|data-sort-value="Smith, John"|John Smith||1.85
|-
|data-sort-value="Ray, Ian"|Ian Ray||1.89
|-
|data-sort-value="Bianchi, Zachary"|Zachary Bianchi||1.72
|-
!Mitjana:||1.82
|}

Apareix així:

Nom i cognom Talla
John Smith 1.85
Ian Ray 1.89
Zachary Bianchi 1.72
Mitjana: 1.82
Utilitzant plantillesModifica

El un exemple semblant a l'anterior i utilitzant la plantilla {{ordre}}:

{|class="wikitable sortable"
!Nom i cognom!!Temps
|-
|{{ordre|Smith, John|John Smith}}||{{ordre|45|45 segons}}
|-
|{{ordre|Ray, Ian|Ian Ray}}||{{ordre|90|1 minut i mig}}
|-
|{{ordre|Bianchi, Zachary|Zachary Bianchi}}||{{ordre|64|1:04 minuts}}
|}

Apareix així:

Nom i cognom Temps
John Smith 45 segons
Ian Ray 1 minut i mig
Zachary Bianchi 1:04 minuts


I utilitzant la plantilla {{ssft}}:

{| class="wikitable sortable" border="1"
|+ Taula ordenable
|-
! scope="col" | Alfabètic incorrecte
! scope="col" | Alf. correcte
|-
| àbac || {{ssft|àbac}} 
|-
| bitlla || bitlla 
|-
| astre || astre 
|-
| etiòpic || etiòpic 
|-
| ésser || {{ssft|ésser}} 
|}
Taula ordenable
Alfabètic Alf. correcte
àbac àbac
bitlla bitlla
astre astre
etiòpic etiòpic
ésser ésser

Taules amb un seguit d'imatgesModifica

L'auto-centrat de les imates dins de les cel·les simplement requereix l'ús de ("<center>[[Fitxer:..]]</center>").

{| class="wikitable"
|-
|<!--Col1-->[[Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|299x125px]]
|<!--Col2--><center>[[Fitxer:Utrecht 003.jpg|299x125px]]</center>
|<!--Col3--> [[Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|299x125px]] 
|-
|<!--Col1-->Torre principal de Brigittenstraat
|<!--Col2-->Claustre de l'església principal d'Utrecht
|<!--Col3--><center><small>Vista des del campanar</small></center>
|}

Visualització:

 
 
   
Torre principal de Brigittenstraat Claustre de l'església principal d'Utrecht
Vista des del campanar

Recordeu que també es pot utilitzar <gallery>:

<gallery>
Fitxer:Domtoren vanaf Brigittenstraat.jpg|Torre principal de Brigittenstraat
Fitxer:Utrecht 003.jpg|Claustre de l'església principal d'Utrecht
Fitxer:Uitzicht vanaf de Domtoren.jpg|<small>Vista des del campanar</small>
</gallery>

Visualització:

Vegeu tambéModifica

Podeu utilitzar en alguns casos la plantilla {{Aligned table}}.

Tipus de llenguatge permesos per construir taulesModifica

MediaWiki suporta tres formes d'escriure taules:

 • XHTML
 • HTML simplificat
 • Sintaxi Wiki

Llenguatge de marquesModifica

Comparació de sintaxis
 XHTML HTML simplificat Wiki
Taula <table></table> <table></table> {| paràmetres |}
Subtítol <caption></caption> <caption></caption> |+ subtítol
Fila <tr></tr> <tr> |- paràmetres
Cel·la

<td>c1</td>
<td>c2</td>

<td>c1
<td>c2

| c1

| c2

Cel·la <td>c1</td><td>c2</td> <td>c3</td> <td>c1 <td>c2 <td>c3 |c1||c2||c3
Capçalera <th></th> <th> ! capçalera
Exemple 1
1 2
3 4
5 6
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
  <tr>
   <td> 5 <td> 6
</table>
{| 
| 1 || 2 
|- 
| 3 || 4 
|- 
| 5 || 6 
|}
Exemple 2
Blanc i negre
Nom del color Codi
Negre #000000
Blanc #ffffff
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color</th>
   <th>Codi</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Negre</td>
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000</td>
  </tr> 
  <tr>
   <td>Blanc</td>
   <td>#ffffff</td>
  </tr>
</table>
<table class="wikitable">
  <caption>Blanc i negre</caption>
  <tr>
   <th>Nom del color
   <th>Codi
  <tr>
   <td>Negre
   <td style="background: #000000; color:#FFFFFF" >#000000
  <tr>
   <td>Blanc
   <td>#ffffff
</table>
{| class="wikitable"
|+ '''Blanc i negre'''
! Nom del color !! Codi
|-
| Negre
| style="background: #000000; color:#FFFFFF" | #000000
|-
| Blanc
| #ffffff
|}
Pros
 • Es pot crear amb qualsevol editor XHTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Es pot crear amb qualsevol editor HTML
 • Es pot formatar per a fer-lo més llegible
 • Sintaxi coneguda
 • Ocupa menys que l'XHTML
 • Fàcil escriptura
 • Ocupa el menor espai
Contres
 • Tediós
 • Ocupa molt espai
 • Confús, especialment per a gent amb experiència amb l'HTML
 • Mal delimitat
 • Sintaxi poc coneguda
 • Estructura rígida, no es pot sagnar
 XHTML HTML simplificat Wiki