Obre el menú principal

Encara que els alous descrits de la Llaguna i de Sant Pere dels Forcats estiguessin radicats dintre dels termes del comtat de Cerdanya, escapen ja a la mateixa comarca d'aquest nom, que podem considerar finida al pla de la Perxa. És en aquest sentit que podríem dir que presentarem ara les possessions que Cuixà tingué a la Cerdanya començant per l'alou de Rigolissa.

El precepte de Lotari, el 958 (ap. 86) l'inventari així:

« et in villa quae dicitur Evei domibus, qum ipso alodo Adelidis, sicut in ipsa scriptura resonat quem ipsa dedit Sancti Michaelis et Sancti Germani; et ipsum alodium Heiragolisa habet terminus de una parte flumen Araone, de alia strata quae pergit ubique, de tertia rivolum quae decurrit de villa Uri et ultra ipsum rivolum ipsa insula cum ipso prato, de quarta in vila Envegio. »

Sembla que la donació d'Adelilda a Cuixà fou feta l'any 949. A l'alou donat per Adelilda no hi devia haver església, puix que el precepte de Lotari no la cita; dugué ésser construïda pels monjos de Cuixà en la dècada que seguí al 958, i així el 968 la butlla de Joan XIII pogué dir: «Aragolizam cum alode et ecclesiam Sancti Jacobi» (ap. 94).

ReferènciesModifica

  • Dels visigots als catalans de Ramon d'Abadal i de Vinyals, pàg. 438, Edicions 62 (Dipòsit Legal B.27744-1969)