Alou dels Angles i Matamala

L'Alou dels Angles i Matamala fou un alou, que era una propietat territorial lliure i exempta de tota càrrega i dret senyorial.

Llac de Matamala envoltat de neu

Va ser llegat a Sant Miquel de Cuixà pel comte Sunifred II de Cerdanya en virtut del seu testament de l'any 965 (ap. 92). La clàusula corresponent deia així:

« Et ad dommo meo sancti Michaelis archangeli et sancti Germani confessoris Christi, cujus cenobium fundatum est in valle Confluente, carta faciatis de ipsum meum alodem quem dicunt Angulos, cum ipso mercato, et Matamala, cum villis et villarunculis suis et omnia ajacentia earum, id est, pratis, pascuis, silvis, garricis, molendinis, molendinariis cum illorum caput aquis, vie ductibus et reductibus; et habet afrontationes de una parte in ipso rivo vel in ipsa villa Formicaria, et de alia parte affrontat in ipsa villa que vocant Cruce vel in ipsa summitate de ipso monte Scalivato et pervenit per ipsam summitatem usque in Quilano, et sic vadit per ipsa serra que est super ipsa silva usque in ipso Melo, de alia perte in Campo raso vel in Pujo calvo, inde itur in Campo regis vel in pujo Elperico, et sic vadit per ipsa serra usque in terminum de Formicaria. »

Fou inclòs en l'inventari de la butlla de Joan XIII, el 968 (ap. 94). La butlla posterior de Sergi IV, 1011 (Marca Hispanica, ap. 164) repeteix els termenals tal com els hem donat segons el testament de Sunifred i encapçala la citació així:

« Aloden de Angulos cum mercati teloneo, cum villulis et villarunculis, et vallem Ursariam. »

reiterant la importància que tenia la concessió del teloneu sobre un mercat que seria important en l'encreuament de les tres comarques de Cerdanya, Conflent i Capcir; que l'alou fos sembrat de casetes espargides, i, per últim que dintre l'alou hi hagués la vall Ursaria.

BibliografiaModifica

  • Dels visigots als catalans de Ramon d'Abadal i de Vinyals, p. 437-438, Edicions 62 (Dipòsit Legal B. 27744-1969)