Apasa fou el nom hittita d'una ciutat que ha estat identificada com Efes. Fou la capital del regne d'Arzawa.