Obre el menú principal

Aspectes ètics i legals associats a la informació

Els aspectes ètics i legals associats a la informació són un conjunt de normes jurídiques i principis que regulen els drets morals i patrimonials que la llei concedeix als autors, pel sol fet de la creació d'una obra literària, artística, científica o didàctica, estigui publicada.

La informació digital es troba en un lloc amb lliure accés anomenat Internet en la qual qualsevol usuari pot tenir accés a ella, per a un bon ús els usuaris han d'entendre les normes personals que s'anomena ètica

L'ètica són les normes morals que regeixen la conducta humana, nosaltres com a individus ens formem per una sèrie de normes morals les quals ens permeten tenir una vida senzilla. L'ètica defineix el nostre comportament un exemple no mentir quan sabem que està mal però com es relaciona amb la informació digital, la informació digital és constant de canvis i de lliure accés interactuem amb ella com ho fem normalment amb la societat. A la Internet és el mateix a excepció que hom no es mou per a la interacció amb la societat el que ens permet tenir una vista de tot al nostre al voltant.

Els drets d'autorModifica

Els aspectes ètics en el cas de la informació digital s'associen amb això. És el reconeixement que atorga un estat a tot creador d'obres literàries i artístiques, en virtut del qual l'autor gaudeix de drets de tipus personal, anomenat dret moral i econòmic anomenat dret patrimonial.

El dret moral consisteix en el dret de tot autor a ser reconegut com a tal, a decidir el moment de la divulgació i evitar deformacions o mutilacions a la seva obra, entre altres. És inalienable, imprescriptible, irrenunciable i inembargable. Els aspectes ètics, socials i polítics dirigits pels sistemes d'informació estan present en les dimensions morals:

 • Drets i obligacions de la informació
 • Drets de propietat
 • Responsabilitat i control
 • Qualitat del sistema
 • Qualitat de vida

Dret patrimonialModifica

Consisteix en la facultat que té l'autor per explotar per si mateix la seva obra, així com per autoritzar o prohibir a tercers aquesta explotació en qualsevol forma dins dels límits que estableix la Llei Federal del Dret d'Autor. Aquest dret és transmissible per escrit i ha de ser onerós i temporal. L'obra passa al domini públic quan els drets patrimonials expiren. Això succeeix un temps després que l'autor mor.

En la majoria dels casos, en la legislació de dret d'autor s'estipula que el titular dels drets gaudeix del dret patrimonial a autoritzar o impedir determinats usos de l'obra o, en alguns casos, a rebre una remuneració per l'ús de l'obra (per exemple, per mitjà de la gestió col·lectiva). El titular dels drets patrimonials d'una obra pot prohibir o autoritzar:

 • la reproducció de la seva obra de diverses formes, com la publicació impresa o l'enregistrament sonor;
 • la interpretació o execució públiques, per exemple en una obra dramàtica o musical;
 • l'enregistrament de l'obra, per exemple en forma de discos compactes o DVD;
 • la radiodifusió de l'obra per radi, cable o satèl·lit;
 • la traducció de l'obra a altres idiomes; i
 • l'adaptació de l'obra, com en el cas d'una novel·la adaptada per a un guió.

Entre els exemples de drets morals universalment reconeguts està el dret a reivindicar la paternitat de l'obra i el dret a oposar-se a tota modificació de l'obra que pugui perjudicar la reputació del creador. Els aspectes ètics i legals li permeten a l'autor poder reaccionar davant qualsevol cas de plagi davant les seves obres podent reclamar per aquesta acció, en alguns casos molts usuaris poden fer ús de les obres d'algun titular pagant regalies alguns exemples són obres musicals per a presentacions públiques o privades, la compra de dita material per a ús personal.

Enllaços externsModifica