Assentament (nàutica)

L'assentament és la diferència entre el calat de popa i el calat de proa d'un vaixell, per a una línia de flotació determinada.

Vaixell empopat (A > 0) i vaixell emproat (A < 0).

Si s'anomenen A l'assentament i Cpr i Cpr als calats de proa i popa, respectivament, es té

A = Cpp – Cpr

i es tenen les condicions següents:

  • A > 0: vaixell assentat de popa o empopat.
  • A = 0: vaixell en aigües iguals o assentament zero.
  • A < 0: vaixell assentat de proa o emproat.