Athulisa fou una ciutat hitita del país dels kashka, que el rei hitita Subiluliuma I va ocupar i va fortificar vers el 1330 aC.