Atrides fou un patronímic derivat d'Atreos (Atreu), per designar els seus fills i descendents. L'atrida més important és Agamèmnon, però també s'utilitza en plural per designar Agamèmnon i Menelau.