CIM-10 Capítol III: Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat

10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol III de la CIM-10: Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

D50-D64 - Anèmies modifica

(D50-D53) Anèmies nutricionals modifica

 • (D50) Anèmia ferropènica
 • (D51) Anèmia per carència de vitamina B12
 • (D52) Anèmia per carència de folats
 • (D53) Altres anèmies nutricionals
  • (D53.0) Anèmia per deficiència de proteïnes
  • (D53.1) Altres anèmies megaloblàstiques no classificades a cap altre lloc
  • (D53.2) Anèmia escorbútica

(D55-D59) Anèmies hemolítiques modifica

 • (D55) Anèmia causada per trastorns enzimàtics
 • (D56) Talassèmia
 • (D57) Trastorns de cèl·lules falciformes
 • (D58) Altres anèmies hemolítiques hereditàries
  • (D58.0) Esferocitosi hereditària
  • (D58.1) El·liptocitosi hereditària
  • (D58.2) Altres hemoglobinopaties
 • (D59) Anèmia hemolítica adquirida

(D60-D64) Anèmies aplàstiques i altres anèmies modifica

 • (D60) Aplàsia de glòbuls vermells pura adquirida [eritroblastopènia]
 • (D61) Altres anèmies aplàstiques
  • (D61.0) Anèmia aplàstica constitucional
  • (D61.1) Anèmia aplàstica induïda per fàrmacs
  • (D61.2) Anèmia aplàstica causada per altres agents externs
  • (D61.3) Anèmia aplàstica idiopàtica
 • (D62) Anèmia posthemorràgica aguda
 • (D63) Anèmia en malalties cròniques classificades en un altre lloc
 • (D64) Altres anèmies
  • (D64.0) Anèmia sideroblàstica hereditària
  • (D64.1) Anèmia sideroblàstica secundària a causa de malaltia
  • (D64.2) Anèmia sideroblàstica secundària a causa de fàrmacs i toxines
  • (D64.3) Altres anèmies sideroblàstiques
  • (D64.4) Anèmia diseritropoètica congènita

D65-D69 - Defectes de la coagulació, púrpura i altres afeccions hemorràgiques modifica

 • (D65) Coagulació intravascular disseminada [síndrome de desfibrinació]
 • (D66) Deficiència hereditària de factor VIII
 • (D67) Deficiència hereditària de factor IX
 • (D68) Altres defectes de la coagulació
  • (D68.0) Malaltia de Willebrand
  • (D68.1) Deficiència hereditària de factor XI
  • (D68.2) Deficiència hereditària d'altres factors de la coagulació
  • (D68.3) Trastorn hemorràgic a causa d'anticoagulants circulants
  • (D68.4) Deficiència adquirida de factor de la coagulació
 • (D69) Púrpura i altres afeccions hemorràgiques
  • (D69.0) Púrpura al·lèrgica
  • (D69.1) Defectes qualitatius de les plaquetes
  • (D69.2) Altres púrpures no trombocitopèniques
  • (D69.3) Púrpura trombocitopènica idiopàtica
  • (D69.4) Altres trombocitopènies primàries
  • (D69.5) Trombocitopènia secundària
  • (D69.6) Trombocitopènia no especificada

D70-D77 - Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics modifica

 • (D70) Agranulocitosi
 • (D71) Trastorns funcionals dels neutròfils polimorfonuclears
 • (D72) Altres trastorns dels leucòcits
  • (D72.0) Anomalies genètiques dels leucòcits
  • (D72.1) Eosinofília
 • (D73) Esplenopaties
  • (D73.0) Hiposplenisme
  • (D73.1) Hipersplenisme
  • (D73.2) Esplenomegàlia congestiva crònica
  • (D73.3) Abscés esplènic
  • (D73.4) Quist esplènic
  • (D73.5) Infart esplènic
 • (D74) Metahemoglobinèmia
 • (D75) Altres malalties de la sang i els òrgans hematopoètics
  • (D75.0) Eritrocitosi familiar
  • (D75.1) Policitèmia secundària
  • (D75.2) Trombocitosi essencial
 • (D76) Determinades malalties que afecten el teixit limforeticular i el sistema mononuclear fagocític
  • (D76.0) Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans no classificada a cap altre lloc
  • (D76.1) Limfohistiocitosi hemofagocítica
  • (D76.2) Síndrome hemofagocítica associada a infecció
 • (D77) Altres trastorns de la sang i els òrgans hematopoètics en malalties classificades en un altre lloc

D80-D89 - Determinats trastorns que afecten el mecanisme immunitari modifica

 • (D80) Immunodeficiència amb predomini de defectes d'anticossos
  • (D80.0) Hipogammaglobulinèmia hereditària
  • (D80.1) Hipogammaglobulinèmia no familiar
  • (D80.2) Deficiència selectiva d'immunoglobulina A [IgA]
  • (D80.3) Deficiència selectiva de subclasses d'immunoglobulina G [IgG]
  • (D80.4) Deficiència selectiva d'immunoglobulina M [IgM]
  • (D80.5) Immunodeficiència amb augment d'immunoglobulina M [IgM]
  • (D80.6) Deficiència d'anticossos amb immunoglobulines quasi normals o amb hiperimmunoglobulinèmia
  • (D80.7) Hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància
 • (D81) Immunodeficiències combinades
  • (D81.0) Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb disgènesi reticular
  • (D81.1) Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb nombre baix de limfòcits T i B
  • (D81.2) Immunodeficiència combinada greu [SCID] amb nombre baix o normal de limfòcits B
  • (D81.3) Deficiència d'adenosina-desaminasa [ADA]
  • (D81.4) Síndrome de Nezelof
  • (D81.5) Deficiència de purina-nucleòsid-fosforilasa [PNP]
  • (D81.6) Deficiència de complex d'histocompatibilitat principal de classe I
  • (D81.7) Deficiència de complex d'histocompatibilitat principal de classe II
 • (D82) Immunodeficiència associada a altres defectes majors
  • (D82.0) Síndrome de Wiskott-Aldrich
  • (D82.1) Síndrome de Di George
  • (D82.2) Immunodeficiència amb nanisme d'extremitats curtes
  • (D82.3) Immunodeficiència consecutiva a resposta defectiva hereditària al virus d'Epstein-Barr
  • (D82.4) Síndrome d'hiperimmunoglobulinèmia E [IgE]
  • (D82.8) Immunodeficiència associada a altres defectes majors especificats
 • (D83) Immunodeficiència comuna variable
 • (D84) Altres immunodeficiències
  • (D84.0) Defecte de l'antigen-1 associat a la funció limfocitària [LFA-1]
  • (D84.1) Defectes en el sistema del complement
 • (D86) Sarcoïdosi
 • (D89) Altres trastorns que afecten el mecanisme immunitari no classificats a cap altre lloc
  • (D89.0) Hipergammaglobulinèmia policlonal
  • (D89.1) Crioglobulinèmia
  • (D89.2) Hipergammaglobulinèmia no especificada

Referències modifica

 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].

Enllaços externs modifica