Cabal hidràulic

Quantitat de volum de fluid a través d'una secció per unitat de temps
No s'ha de confondre amb Cabal màssic.

El cabal hidràulic és la quantitat de líquid que passa per una secció concreta del seu recorregut per unitat de temps. Seguint les unitats del Sistema Internacional s'expressa en m³/s, o, en el cas de cabals més petits, l/s (litres per segon). En hidràulica i hidrologia, és un concepte que s'empra tant per a canonades com per a canals i rius.

Infotaula de magnitud físicaCabal hidràulic

Matemàticament el cabal hidràulic s'expressa com a:

On A és l'àrea de la secció d'estudi i u la velocitat a cada punt de la secció. Aquesta velocitat no té per què ser uniforme: si no ho és, cal integrar-la al llarg de tota l'àrea.

Vegeu tambéModifica