Obre el menú principal

Topònims de Castell de Mur

(S'ha redirigit des de: Camí de Canalets)

Llista de topònims del terme municipal de Castell de Mur, del Pallars Jussà.

Contingut

EdificisModifica

CabanesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

L'EsponaModifica
Guàrdia de NogueraModifica

Antic municipi de MurModifica

MiravetModifica

CastellsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

CorralsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

CellersModifica
Guàrdia de NogueraModifica

Antic municipi de MurModifica

El MeüllModifica
MiravetModifica
PuigmaçanaModifica


Vilamolat de MurModificaEdificacions agrícolesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

EresModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Guàrdia de NogueraModifica


Antic municipi de MurModifica

EsglésiesModifica

RomàniquesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica
Antic municipi de MurModifica

D'altres èpoquesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica
Antic municipi de MurModifica

Estacions de trenModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModificaGrangesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Guàrdia de NogueraModifica

Masies (pel que fa als edificis)Modifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

CellersModificaL'EsponaModifica
Guàrdia de NogueraModifica

Antic municipi de MurModifica

CollmorterModificaLes EspluguesModificaEl MeüllModifica
MiravetModificaPuigmaçanaModificaSanta Llúcia de MurModifica


Vilamolat de MurModificaPontsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

PresesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

XaletsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

GeografiaModifica

BoscsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModificaAntic municipi de MurModifica

Camps de conreuModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

CellersModifica
L'EsponaModificaGuàrdia de NogueraModifica

Antic municipi de MurModifica

CollmorterModifica


El MeüllModifica
MiravetModifica


MurModifica


PuigmaçanaModifica
Santa Llúcia de MurModifica
Vilamolat de MurModifica

CanalsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Cavitats subterràniesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

CingleresModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

ClotsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica


Antic municipi de MurModifica

ColladesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de NurModifica

Corrents d'aiguaModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

CostesModifica

Antic municipi de MurModifica

DiversosModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

Entitats de poblacióModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModificaAntic municipi de MurModifica

FontsModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

CollmorterModifica
El MeüllModifica
MiravetModifica
MurModifica
Santa Llúcia de MurModificaVilamolat de MurModifica

Masies (pel que fa al territori)Modifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

CellersModificaL'EsponaModifica
Guàrdia de NogueraModifica

Antic municipi de MurModifica

CollmorterModificaLes EspluguesModificaEl MeüllModifica
MiravetModificaPuigmaçanaModificaSanta Llúcia de MurModifica


Vilamolat de MurModificaMuntanyesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

ObaguesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

PlanesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

El MeüllModifica
MiravetModifica
MurModifica
PuigmaçanaModifica
Santa Llúcia de MurModifica


Vilamolat de MurModifica

PousModifica

Antic municipi de MurModifica

PuigmaçanaModifica


Vilamolat de MurModifica

SerresModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

SolanesModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModifica

VedatsModifica

Antic municipi de MurModifica

Vies de comunicacióModifica

Antic municipi de Guàrdia de TrempModifica

Antic municipi de MurModificaReferènciesModifica