Cantons del Territori de Belfort

article de llista de Wikimedia

Els Cantons del Territori de Belfort són 15 i s'agrupen en un únic districte:

Mapa dels cantons del Territori de Belfort

Districte de Belfort (15 cantons) :