Casa reial de Mallorca

casa reial sorgida el 1275 quan Jaume I d'Aragó va repartir els seus dominis entre els seus fills Pere el Gran i Jaume II de Mallorca

La Casa Reial de Mallorca va sorgir el 1275 quan Jaume I d'Aragó va repartir els seus dominis entre els seus fills Pere el Gran i Jaume II de Mallorca. La Casa Reial de Mallorca la formen tots els descendents de la branca mallorquina del Casal d'Aragó, ja siguin reis, reines, infants o infantes. Es considerava als fills il·legitims com familia del rei i malgrat això se'ls coneixia pel cognom: de Mallorca, com a D. Pagà de Mallorca, germanastre natural del rei Jaume III.

Jaume II de Mallorca i els seus descendents estaven obligats a jurar vassallatge i a retre homenatge al rei d'Aragó cada vegada que aquest així ho decidís. La branca mallorquina del Casal d'Aragó governà entre els segles xiii i el XIV.

Aquests foren els seus reis i legítims hereus:

Jaume III de Mallorca fou desposseït de les seves possessions per Pere el Cerimoniós, els seus descendents foren aspirants al tron:

Els únics descendents directes que no varen poder regnar foren els de la reina Elisabet I de Mallorca, sobretot la descendència de la filla d'aquesta, Margalida de Montferrat, comtessa d'Urgell.