Centumvir

Centumvir fou el membre d'un consell o cort a l'antiga Roma (Centumviri) equivalent a la cort de justícia civil. El nombre original de membres fou 100 i per això la cort es deia cemtumviri (100 homes). El nombre va variar i va arribar a 105 i sota l'imperi a 180. Durant la república eren elegits pels comicis tribunats.

Aquesta cort tenia competència en propietats, herències i deutes. La querela inofficiosi testamenti fou establerta per aquesta cort.

August en va donar la presidència als magistrats decemviri stlitibus iudicandi.