Ciències del laboratori clínic

(S'ha redirigit des de: Ciències de laboratori clínic)

Les ciències de laboratori clínic constitueixen la branca de les ciències de la salut que, mitjançant les tècniques de la química i la biologia, mesura o examina in vitro les propietats biològiques el valor de les quals és útil per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic, control del tractament i coneixement de les malalties humanes. Les disciplines individuals incloses en aquesta disciplina múltiple són:

Per raons històriques, les disciplines citologia (general) clínica i histologia clínica no solen estar incloses en les ciències de laboratori clínic.

La recerca en aquestes matèries forma part de la investigació biomèdica.