Obre el menú principal

Les ciències exactes fan referència a les branques de la ciència que es poden sistematitzar. De tal manera que es poden fer prediccions i és possible verificar-les, utilitzant les mesures, l'experimentació, l'observació i el raonament lògic rigorós. Les matemàtiques, les ciències naturals i les ciències aplicades, es consideren ciències exactes, tot i que el terme s'usa més per a la primera disciplina. Sovint se superposen a la ciència formal. És essencial que els seus resultats i hipòtesis es facin públics, ja que la comprovació d'aquests per altres científics els confirma i genera nous resultats i hipòtesis.