Els cocs és una morfologia cel·lular dels bacteris en forma d'esfera o lleugerament ovalats.

Tipus d'agrupacions de cocs

La paraula coc prové del neollatí coccus (en plural cocci) que al seu torn prové del grec kokos que significa baia rodona.

Alguns cocs són responsables d'ocasionar malalties en humans són el pneumococ i Staphylococcus aureus, altres resulten innocus o fins i tot beneficiosos.

Segons les agregacions que formen en proliferar se solen tipificar en: