Codi Aiken

El codi Aiken és un dels BCD (sigles de l'anglès Binary-coded decimal, decimal codificat en binari) més emprats.

Taula del codi d'Aiken:

Aquesta taula és diferent a la representació dels dígits en codi 2421, ja que aquest últim permet diverses representacions diferents per als dígits 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

2 4 2 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 1 0 1 1
6 1 1 0 0
7 1 1 0 1
8 1 1 1 0
9 1 1 1 1