Complement adverbial

(S'ha redirigit des de: Complement de l'adverbi)

Un complement adverbial és el sintagma que complementa un adverbi.

Els adverbis són mots que complementen un adverbi, un verb o un adjectiu. Quan un adverbi complementa un altre adverbi, es parla de «complement adverbial». en canvi, si l'adverbi complementa un adjectiu és un complement adjectival, i si complementa un verb sempre és un de complement del verb.[1] N'hi ha de manera (els més coneguts són els que porten la terminació en -ment), de quantitat, de temps, de lloc..., però també pot ser un substantiu o un altre sintagma.

En les oracions que seguints es mostren diverses frases en què apareix un adverbi i el complement (en cursiva).

  • La Mercè canta extraordinàriament bé.
  • Vam caminar molt ràpidament.
  • Vindra despús-demà dissabte.
  • Viuen a deu quilòmetres lluny.

Referències modifica

  1. «Sintaxi catalana». Renaixença.

'