Comunitat escolar

La comunitat escolar és el conjunt de persones vinculades a un centre educatiu determinat. Concretament inclou: equip directiu, professors o mestres, auxiliars docents i no docents, personal de serveis, famílies o tutors legals dels menors, alumnes i associació d'ex-alumnes si n'hi ha. La comunitat té diversos òrgans de gestió, com són el claustre de professorat, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i els equips de coordinació. Algunes escoles compten amb reunions on poden intervenir tots els membres de la comunitat educativa.