Conreu de cobertora

Els conreus de cobertora són el conreus que es planten principalment per a gestionar la fertilitat del sòl, la seva qualitat, la seva humitat, males herbes, plagues malalties, biodiversitat i vida silvestre en l'agroecosistema (Lu et al. 2000), els sistemes ecològics gestionats i en gran manera formats pels humans amb diverses intensitats per produir aliment o fibra.

Els conreus de cobertora són d'interès en l'agricultura sostenible, ja que molts d'ells milloren la sostenibilitat de l'agroecosistema i poden indirectament millorar la qualitat dels ecosistemes naturals veïns.

Gestió de la fertilitat del sòlModifica

Article principal: Adob verd

Un dels principals usos dels conreus de cobertora és incrementar la fertilitat del sòl. Aquests tipus de cobertora es diuen "adob verd." Gestionen els macronutrients i micronutrients del sòl. El macronutrient més estudiat és el nitrogen, ja que és un factor limitant en un conreu.

Gestió de la qualitat del sòlModifica

Els conreus de cobertora poden millorar la qualitat del sòl incrementant-ne els nivells de la matèria orgànica per l'entrada de biomasssa del conreu de cobertora al llarg del temps. També millora l'estructura del sòl i la capacitat d'emmagatzematge d'aigua i nutrients. (Patrick et al. 1957). També incrementa el segrest del carboni per abaixar els nivells de diòxid de carboni a l'atmosfera (Kuo et al. 1997, Sainju et al. 2002, Lal 2003).


Gestió de l'aiguaModifica

Per la reducció de l'erosió del sòl, el conreu de cobertora sovint també redueix la quantitat i la taxa d'aigua que drena el sòl (Dabney et al. 2001). El conreu de cobertora actua com barrera física entre la pluja i la superfície del sòl fent que sigui més suau l'entrada d'aigua al perfil del sòl incrementant-ne la infiltració.

Gestió de les males herbesModifica

Si el conreu de cobertora es deixa sobre la terra la manca de llum impedeix que germinin les males herbes.(Teasdale 1993). A més si les males herbes tot i així germinen arriben molt debilitades després de sortir de la capa del conreu de cobertora.(Kobayashi et al. 2003).

Blackshaw et al. (2001) van trobar que fen servir el melilot, Melilotus officinalis, com a conreu de cobertora en un sistema millorat de guaret la biomassa de les males herbes només era entre l'1 i el12% del total de la biomassa present al final de l'estació de creixement del conreu de cobertora. A més, els residus del melilot van suprimir els nivells de males herbes a un nivell del 75-97% menys que amb el sistema de guaret simple.

A més s'ha de tenir en compte l'al·lelopatia que presenten alguns conreus de cobertora davant les males herbes (Creamer et al. 1996, Singh et al. 2003). Exemples de conreus amb al·lelopatia són el sègol Secale cereale, Vicia villosa, Trifolium pratense, Sorghum bicolor (pastura sudanesa), i diverses espècies de brassicàcies especialment la planta de la mostassa. (Haramoto and Gallandt 2004).

Gestió de malaltiesModifica

Alguns conreus de cobertora poden propiciar malalties per bacteris o fongs en les males herbes. (Everts 2002), i nematodes paràsits (Potter et al. 1998, Vargas-Ayala et al. 2000). Espècies de brassicàcies com la mostassa suprimeixen els fongs, ja que allibereben productes químics tòxics per a ells. (Lazzeri and Manici 2001).

Gestió de les plaguesModifica

Alguns conreus de cobertora s'usen com "conreus trampa", per atraure les plagues lluny del conreu principal (Shelton and Badenes-Perez 2006).

Altres conreus de cobertora es fan servir per atraure els predadors naturals de les plagues en una forma de control biològic coneguda com la d'augment d'hàbitat. (Bugg and Waddington 1994).

Biodiversitat i vida silvestreModifica

Sovint simultàniament els conreus de cobertora milloren l'hàbitat de la vida salvatge en l'explotació agrícola. Com que el conreu de cobertora no és, típicament, un conreu de valor econòmic, la seva gestió és menys intensiva i la influència humana és menor i la cadena tròfica és més complexa i augmenta la biodiversitat.(Freemark and Kirk 2001).

BibliografiaModifica

 • Midwest Cover Crops Council. Resources for growers, researchers, and educators.
 • Hartwig, N. L., and H. U. Ammon. 2002. 50th Anniversary - Invited article - Cover crops and living mulches. Weed Science 50:688-699.
 • Sullivan, P. 2003. Overview of cover crops and green manures. ATTRA, Fayetteville, AR. «PDF».
 • University of California Sustainable Agriculture Research and Education Program. «UC SAREP Cover Crop Resource Page». Arxivat de l'original el 23 de febrer de 2012.

ReferènciesModifica

 • Blackshaw, R. E., J. R. Moyer, R. C. Doram, and A. L. Boswell. 2001. Yellow sweetclover, green manure, and its residues effectively suppress weeds during fallow. Weed Science 49:406-413.
 • Bohlool, B. B., J. K. Ladha, D. P. Garrity, and T. George. 1992. Biological nitrogen fixation for sustainable agriculture: A perspective. Plant and Soil (Historical Archive) 141:1-11.
 • Bugg, R. L., and C. Waddington. 1994. Using Cover Crops to Manage Arthropod Pests of Orchards - a Review. Agriculture Ecosystems & Environment 50:11-28.
 • Cederbaum, S. B., J. P. Carroll, and R. J. Cooper. 2004. Effects of alternative cotton agriculture on avian and arthropod populations. Conservation Biology 18:1272-1282.
 • CENR. 2000. Integrated Assessment of Hypoxia in the Northern Gulf of Mexico. National Science and Technology Council Committee on Environment and Natural Resources, Washington, DC.
 • Clark, Andy (ed.). 2007. Managing Cover Crops Profitably, 3rd ed. Sustainable Agriculture Network, Beltsville, MD.
 • Creamer, N. G., M. A. Bennett, B. R. Stinner, J. Cardina, and E. E. Regnier. 1996. Mechanisms of weed suppression in cover crop-based production systems. HortScience 31:410-413.
 • Dabney, S. M., J. A. Delgado, and D. W. Reeves. 2001. Using winter cover crops to improve soil quality and water quality. Communications in Soil Science and Plant Analysis 32:1221-1250.
 • Ditsch, D. C., and M. M. Alley. 1991. Nonleguminous Cover Crop Management for Residual N Recovery and Subsequent Crop Yields. Journal of Fertilizer Issues 8:6-13.
 • Everts, K. L. 2002. Reduced fungicide applications and host resistance for managing three diseases in pumpkin grown on a no-till cover crop. Plant dis 86:1134-1141.
 • Freemark, K. E., and D. A. Kirk. 2001. Birds on organic and conventional farms in Ontario: partitioning effects of habitat and practices on species composition and abundance. Biological Conservation 101:337-350.
 • Galloway, J. N., W. H. Schlesinger, H. Levy, A. Michaels, and J. L. Schnoor. 1995. Nitrogen-Fixation - Anthropogenic Enhancement-Environmental Response. Global Biogeochemical Cycles 9:235-252.
 • Giller, K. E., and G. Cadisch. 1995. Future benefits from biological nitrogen fixation: An ecological approach to agriculture. Plant and Soil (Historical Archive) 174:255-277.
 • Grafton-Cardwell, E. E., Y. L. Ouyang, and R. L. Bugg. 1999. Leguminous cover crops to enhance population development of Euseius tularensis (Acari : Phytoseiidae) in citrus. Biological Control 16:73-80.
 • Haramoto, E. R., and E. R. Gallandt. 2004. Brassica cover cropping for weed management: A review. Renewable Agriculture and Food Systems 19:187-198.
 • Hill, E.C., M. Ngouajio, and M.G.Nair. 2006. Differential responses of weeds and vegetable crops to aqueous extracts of hairy vetch and cowpea. HortSci. 41:695-700.
 • Jensen, E. S., and H. Hauggaard-Nielsen. 2003. How can increased use of biological N-2 fixation in agriculture benefit the environment? Plant and Soil 252:177-186.
 • Joyce, B. A., W. W. Wallender, J. P. Mitchell, L. M. Huyck, S. R. Temple, P. N. Brostrom, and T. C. Hsiao. 2002. Infiltration and soil water storage under winter cover cropping in California's Sacramento Valley. Transactions of the Asae 45:315-326.
 • Kobayashi, Y., M. Ito, and K. Suwanarak. 2003. Evaluation of smothering effect of four legume covers on Pennisetum polystachion ssp. setosum (Swartz) Brunken. Weed Biology and Management 3:222-227.
 • Kuepper, G., and R. Thomas. 2002. "Bug vacuums" for organic crop protection. ATTRA, Fayetteville, AR.
 • Kuo, S., U. M. Sainju, and E. J. Jellum. 1997. Winter cover crop effects on soil organic carbon and carbohydrate in soil. Soil Science Society of America Journal 61:145-152.
 • Lal, R. 2003. Offsetting global CO2 emissions by restoration of degraded soils and intensification of world agriculture and forestry. Land Degradation & Development 14:309-322.
 • Lazzeri, L., and L. M. Manici. 2001. Allelopathic effect of glucosinolate-containing plant green manure on Pythium sp and total fungal population in soil. Hortscience 36:1283-1289.
 • Lu, Y. C., K. B. Watkins, J. R. Teasdale, and A. A. Abdul-Baki. 2000. Cover crops in sustainable food production. Food Reviews International 16:121-157.
 • Morgan, M. F., H. G. M. Jacobson, and S. B. LeCompte. 1942. Drainage water losses from a sandy soil as affected by cropping and cover crops : Windsor lysimeter series c. Connecticut Agricultural Experiment Station, 1942. p. [731]-759 : ill., [New Haven].
 • Nagabhushana, G. G., A. D. Worsham, and J. P. Yenish. 2001. Allelopathic cover crops to reduce herbicide use in sustainable agricultural systems. Allelopathy Journal 8:133-146.
 • New Farm, The. Plans for no-till cover crop roller free for the downloading. «Enllaç».
 • Patrick, W. H., C. B. Haddon, and J. A. Hendrix. 1957. The effects of longtime use of winter cover crops on certain physical properties of commerce loam. Soil Science Society of America 21:366-368.
 • Peoples, M. B., and E. T. Craswell. 1992. Biological nitrogen fixation: Investments, expectations and actual contributions to agriculture. Plant and Soil (Historical Archive) 141:13-39.
 • Potter, M. J., K. Davies, and A. J. Rathjen. 1998. Suppressive impact of glucosinolates in Brassica vegetative tissues on root lesion nematode Pratylenchus neglectus. Journal of Chemical Ecology 24:67-80.
 • Rabalais, N. N., R. E. Turner, and W. J. Wiseman. 2002. Gulf of Mexico hypoxia, aka "The dead zone". Annual Review of Ecology and Systematics 33:235-263.
 • Romkens, M. J. M., S. N. Prasad, and F. D. Whisler. 1990. Surface sealing and infiltration. Pages 127-172 in M. G. Anderson and T. P. Butt, editors. Process studies in hillslope hydrology. John Wiley and Sons, Ltd.
 • Sainju, U. M., B. P. Singh, and W. F. Whitehead. 2002. Long-term effects of tillage, cover crops, and nitrogen fertilization on organic carbon and nitrogen concentrations in sandy loam soils in Georgia, USA. Soil & Tillage Research 63:167-179.
 • Shelton, A. M., and E. Badenes-Perez. 2006. Concepts and applications of trap cropping in pest management. Annual Review of Entomology 51:285-308.
 • Singh, H. P., D. R. Batish, and R. K. Kohli. 2003. Allelopathic interactions and allelochemicals: New possibilities for sustainable weed management. Critical Reviews in Plant Sciences 22:239-311.
 • Snapp, S. S., S. M. Swinton, R. Labarta, D. Mutch, J. R. Black, R. Leep, J. Nyiraneza, and K. O'Neil. 2005. Evaluating cover crops for benefits, costs and performance within cropping system niches. Agron. J. 97:1-11.
 • Teasdale, J. R. 1993. Interaction of light, soil moisture, and temperature with weed suppression by hairy vetch residue. Weed sci 41:46-51.
 • Thiessen-Martens, J. R., M. H. Entz, and J. W. Hoeppner. 2005. Legume cover crops with winter cereals in southern Manitoba: Fertilizer replacement values for oat. Canadian Journal of Plant Science 85:645-648.
 • Thomsen, I. K., and B. T. Christensen. 1999. Nitrogen conserving potential of successive ryegrass catch crops in continuous spring barley. Soil Use and Management 15:195-200.
 • Thorup-Kristensen, K., J. Magid, and L. S. Jensen. 2003. Catch crops and green manures as biological tools in nitrogen management in temperate zones. Pages 227-302 in Advances in Agronomy, Vol 79. ACADEMIC PRESS INC, San Diego.
 • Tomlin, A. D., M. J. Shipitalo, W. M. Edwards, and R. Protz. 1995. Earthworms and their influence on soil structure and infiltration. Pages 159-183 in P. F. Hendrix, editor. Earthworm Ecology and Biogeography in North America. Lewis Pub., Boca Raton, FL.
 • Vanlauwe, B., O. C. Nwoke, J. Diels, N. Sanginga, R. J. Carsky, J. Deckers, and R. Merckx. 2000. Utilization of rock phosphate by crops on a representative toposequence in the Northern Guinea savanna zone of Nigeria: response by Mucuna pruriens, Lablab purpureus and maize. Soil Biology & Biochemistry 32:2063-2077.
 • Vargas-Ayala, R., R. Rodriguez-Kabana, G. Morgan-Jones, J. A. McInroy, and J. W. Kloepper. 2000. Shifts in soil microflora induced by velvetbean (Mucuna deeringiana) in cropping systems to control root-knot nematodes. Biological Control 17:11-22.
 • Zalom, F. G., P. A. Phillips, N. C. Toscano, and S. Udayagiri. 2001. UC Pest Management Guidelines: Strawberry: Lygus Bug. University of California Department of Agriculture and Natural Resources, Berkeley, CA.

Enllaços externsModifica

 • "Cover Crops," Cyclopedia of American Agriculture, v. 2, ed. by L. H. Bailey (1911). A short encyclopedia article, early primary source on varieties and uses of cover crops.