Una consonant coronal (o simplement coronal en l'àmbit de la fonètica) és aquella consonant que s'articula amb la part davantera flexible de la llengua. Les consonants coronals es poden dividir en apical (usant la punta de la llengua), predorsal (utilitzant el predors de la llengua), dorsal (elevant el dors de la llengua), subapical (fent contacte amb la part inferior de la punta de la llengua) o retroflexa o cacuminal (amb la punta o àpex de la llengua cap enrere).

Punts d'articulació modifica

Els punts d'articulació coronals inclouen les consonants linguolabials, les interdentals, les dentals, les alveolars (que inclouen les apicals i les laminars), i les consonants postalveolars (que inclouen les alveolopalatals i les retroflexes.


Sibilants coronals
símbol
AFI
nom
Punt
d'articulació
Part passiva
(boca)
dental
dentoalveolar
alveolar
postalveolar
ʂ retroflexa
Part activa
(llengua)
apical
laminar
Articulació secundària Coronal palatal
ɕ alveolopalatal
ʃ postalveolar
Coronal labial
Coronal velar
Coronal faringal
Temps d'atac de la sonoritat (VOT) Coronal aspirada

Exemples de consonants coronals en diverses llengües modifica

Llengües properes modifica

Algunes consonants coronals del català, castellà o anglès
símbol
AFI
Nom del fonema Llengua Exemple AFI
z Fricativa alveolar sonora Català casa /'kazə/
s Fricativa alveolar sorda tassa /'tasə/
ð Fricativa dental sonora Anglès that /ðæt/
θ Fricativa dental sorda thud /θʌd/
ʒ Fricativa postalveolar sonora Català (central) rajar /rə'ʒa/
ʃ Fricativa postalveolar sorda caixa /'kaʃə/
n Nasal alveolar sonora nena /'nɛnə/
d Oclusiva alveolar sonora Anglès day /deɪ/
t Oclusiva alveolar sorda tea /tiː/
ɹ Aproximant alveolar reef /ɹiːf/
l Lateral aproximant alveolar sonora lift /lɪft/
r Vibrant alveolar sonora Català carro /ˈka.ru/
ɾ Bategant alveolar sonora cara /ˈka.ɾə/

Llengües australianes aborígens modifica

En les Llengües australianes aborígens els fonemes consonàntics coronals s'oposen als fonemes perifèrics.

Consonants coronals australianes
Laminar Apical
Alveopalatal Dental Alveolar Retroflex
Oclusiva c ~ t̠ʲ t ʈ
Nasal ɲ ~ n̠ʲ| n ɳ
Lateral ʎ ~ l̠ʲ l ɭ

Bibliografia modifica

  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian. The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell, 1996. ISBN 0-631-19814-8.