Una consonant sibilant (o simplement sibilant en l'àmbit de la fonètica) és aquella consonant fricativa o africada que s'articula de manera que l'aire frega les dents en sortir de la boca. Concentra l'energia acústica en les bandes altes de freqüència i per tant són percebudes amb una intensitat alta. Algunes llengües africanes distingeixen entre sibilants xiulades i ordinàries.

En català

modifica

Les sibilants que es consideren una sibilant en català són:

  • [s]
  • [z]
  • [ʃ]
  • [ʒ]
  • [tʃ]
  • [dʒ]

Vegeu també

modifica