Control de realització

El control de realització (o CR) és un lloc on es duen a terme els processos necessaris per a emetre o gravar un programa a la televisió. El CR sol ser una sala annexa al plató de televisió. El seu director és el realitzador.

S'hi troben una sèrie d'aparells electrònics relacionats amb el senyal d'àudio, de vídeo i d'il·luminació. Els operadors són els encarregats de controlar aquestes eines.

Estudi de MDR

Mitjans tècnicsModifica

 • Taula de mescles d'il·luminació o dimmer

Està formada per estructures anomenades faders, que regulen la intensitat del llum a cada focus del plató. Cadascun dels faders està numerat en correspondència amb el seu focus. El fader master serveix per a regular tots els faders alhora. Els dimmers moderns són programables i tenen memòries per poder adequar-se a diferents necessitats d'il·luminació.

 • Taula de so

És una taula amb estructures de faders, a cada fader es controla el senyal i el volum d'un dispositiu d'àudio. El fader master serveix per a regular tots els faders alhora. El so es regula mitjançant un vúmetre que indica la seva potència. La majoria de taules tenen un llum verd quan els paràmetres de so són els adients.

 • Control Camera Unit

El Control Camera Unit (o CCU) regula les funcions d'una càmera determinada, a excepció del zoom, de l'enfocament i de l'enquadrament. A través d'aquest es pot fer el balanç de blancs i la regulació del diafragma, a més d'activar la càmera.

 • Monitor de forma d'ona

Aquest aparell mostra el senyal de vídeo de la càmera seleccionada. S'hi poden seleccionar diverses funcions com la mesura de senyal i de color (mitjançant el vectorscopi).

 • Intercom

Comunica els operadors del control de realització amb la resta de tècnics mitjançant un senyal d'àudio.

 • Monitor preview

És una pantalla que permet visualitzar el senyal d'una càmera determinada sense emetre-la o gravar-la.

 • Monitor program

És una pantalla que mostra el senyal que s'està emetent o gravant en un moment donat. Actualment va connectada a un ordinador des d'on es poden llançar efectes de vídeo o cortines.

 • Taula de mescles

La taula de mescles conté diferents mecanismes agrupats en categories. Hi ha dos buses: al bus de programa se selecciona la càmera o l'efecte que s'emetrà o gravarà i al bus de preview es controla el que apareix al monitor de preview.

OperadorsModifica

 • Operador de So

Se sol situar a una cabina a banda de la resta de l'equip de producció i s'encarrega de tot allò referit al so del programa: comprovar el funcionament correcte dels micròfons i assegurar el so correcte en vídeos i capçaleres.

 • Titulador

És l'operador que manipula l'ordinador del mateix nom, funció del qual és "picar" o transcriure els rètols que seran emprats al programa: nom de les persones que apareixen en les notícies, noms dels presentadors, etc.

L'encarregat de filtrar al teleprompter les notícies a l'ordre que marca l'escaleta per tal que el presentador puga llegir-les sense deixar de mirar a càmera.

 • Control de càmeres CCU

És una cabina, a banda de la resta de l'equip, amb una sèrie de monitors corresponents a les diferents càmeres que hi ha al plató. El CCU controla per control remot diferents funcions de la càmera (diafragma, balanç de blancs i de negres,...). A més, controla mitjançant un monitor el senyal que prové de les càmeres, per tal que no aparega cremada ni fosca.

 • Il·luminador

S'encarrega d'il·luminar el plató televisiu amb l'objectiu que els diferents sets que van a ser utilitzats estiguen en les condicions òptimes de llum per a la gravació. La major quantitat de treball es realitza en les proves prèvies a l'emissió o gravació. Una vegada determinada l'estructura, es grava en un suport informàtic. Així, durant el transcurs del programa (amb les funcions introduïdes a la taula d'il·luminació) la seua única tasca és comprovar que tots els dispositius funcionen correctament segons les ordres preestablides.

 • Mesclador

Executa les ordres del realitzador: passa el senyal d'una càmera a altra, i canvia a aquesta directament per tall. Aquest operador disposa de dos monitors, el de previ, on apareix la imatge de la càmera que encara no està emitint-se o gravant-se, i la del programa, amb el senyal que s'està emitint en el moment.

 • Realitzador

És el coordinador del programa, qui decideix quines imatges es posen i revisa el funcionament correcte de la tasca de la resta d'operadors de l'equip. S'ocupa tant de l'aspecte visual com del contingut del programa.

 • Ajudant de realització

Aquest operador sempre anticipa tot el que ocorre al plató gràcies a l'escaleta. Existeix la possibilitat que el realitzador faça la funció d'ajudant de realització.

 • Operador de vídeo

És l'encarregat de control de la torre VTR, del llançament de vídeos i la gravació en general.