Cooficialitat lingüística

La cooficialitat lingüística existeix quan, en un mateix territori, es parlen dues o més llengües i aquestes són oficials per igual. Per exemple hi ha una part del Canadà en la qual es parla tant el francès com l'anglès. També en són exemples algunes zones d'Espanya, com Catalunya, Galícia, Euskadi, Pais valencia e Illes balears, així com a algunes zones de Navarra.