Cost total

Cost econòmic total de producció

El cost total són tots aquells costos que es generen en un procés de producció o en una activitat. Es calcula sumant els costos fixos i els costos variables:

També poden afegir-s'hi els costos d'oportunitat:

Vegeu també

modifica