Diari oficial

publicació periòdica que utilitza un organisme oficial per a publicar normes jurídiques, resolucions, anuncis i altres textos legals

El diari oficial, butlletí oficial, gaseta oficial o registre oficial és la publicació que una administració pública o regional té per publicar les constitucions, els tractats, les lleis, els decrets, els reglaments i altres normes jurídiques que li competeixen. Una vegada que les normes o decisions han estat aprovades o sancionades per un o més òrgans dels poders de l'estat (poder legislatiu, poder executiu i poder judicial), han de ser promulgades i publicades perquè tinguin efectes jurídics i per tant siguin acatades i reconegudes com a part de l'ordenament jurídic de l'estat. Això amb base en el principi que la llei ha de ser coneguda pel públic perquè sigui legítima. En algunes situacions, particularment en Amèrica Llatina, quan la norma aprovada requereix reserva per referir-se a temes de la defensa nacional o tasques d'intel·ligència, es publica una separata de circulació restringida o reservada. El primer diari oficial publicat en el món va ser La Gazette de França, el 30 de maig de 1631.

Diaris oficials diversos

modifica

Altres serveis públics, empreses estatals, municipalitat sobre entitats subnacionals també poden tenir una publicació oficial per donar a conèixer les seves normes jurídiques pròpies i altres decisions internes, en els casos que sigui requerit per disposició constitucional o legal.

Organitzacions internacionals

modifica

Estatals

modifica

De comunitats autònomes d'Espanya

modifica

De registres mercantils

modifica