Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa és un òrgan de gestió de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Infotaula d'organitzacióDirecció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa

Modifica el valor a Wikidata
Dades
TipusDirecció general
Història
Creació2012
Governança corporativa
Depèn deSecretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa

Lloc webhttp://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx

FuncionsModifica

La direcció general exerceix les funcions que l'encomana l'article 15 del Reial decret 531/2017:[1]

 • La proposta, execució, seguiment i avaluació de la política industrial i de les polítiques de suport i promoció de l'activitat de la petita i mitja empresa encaminada a la millora de la seva competitivitat, així com les propostes d'incorporació de les iniciatives industrials i de petita i mitja empresa internacionals i de la Unió Europea a l'àmbit nacional.
 • L'elaboració, gestió i seguiment de programes i actuacions destinades a millorar la competitivitat i eficiència dels sectors productius o que generin valor per a les activitats industrials.[2]
 • L'anàlisi, la proposta i la defensa dels preus industrials màxims i preus regulats dels medicaments i productes sanitaris que vagin a ser inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, amb l'objecte d'establir la posició del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments.
 • L'anàlisi i l'avaluació de l'impacte de les actuacions derivades de l'aplicació, entre unes altres, de normativa tècnica i mediambiental sobre la competitivitat dels sectors industrials, així com l'elaboració de plans d'adaptació.
 • La representació del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en institucions i grups de treball que abordin aspectes que afectin a la competitivitat dels sectors industrials, sense perjudici de les competències d'altres òrgans del departament.
 • L'elaboració, seguiment i desenvolupament de programes i actuacions en matèria de qualitat i seguretat industrial i el desenvolupament d'infraestructures tècniques associades a aquestes, així com la normalització, acreditació i certificació de les empreses i productes industrials.
 • L'elaboració i seguiment de disposicions reglamentàries en l'àmbit de la qualitat i seguretat industrial sobre productes i instal·lacions industrials prevists en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, així com l'elaboració, seguiment i execució de les disposicions reglamentàries sobre homologació de vehicles, sistemes i components previstos en el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.
 • La gestió del Registre Integrat Industrial en el marc de l'establert en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, així com les noves seccions que es vagin creant derivades del desenvolupament reglamentari.
 • L'elaboració, gestió i seguiment de plans de suport específics a sectors industrials, d'actuacions dirigides a millorar la competitivitat i eficiència dels sectors productius o que generin valor per a les activitats industrials, així com la coordinació de programes i actuacions destinades a promoure la modernització tecnològica de les empreses.
 • La proposta d'iniciatives legislatives i reglamentàries de desenvolupament en el seu àmbit de competències.
 • L'elaboració, gestió, seguiment i coordinació de programes i actuacions destinades a promoure la transformació digital de les empreses i la digitalització de la indústria.[3]
 • L'elaboració, gestió i seguiment dels següents programes: programes dirigits a la indústria aeronàutica i espacial; programes estratègics i programes d'alt contingut tecnològic i innovació industrial; programes i actuacions dirigits a incrementar la competitivitat dels sectors industrials; programes dirigits a potenciar la implantació de sistemes de gestió i infraestructures destinades a incrementar la competitivitat industrial; i programes de cooperació públic-privada en àrees d'importància estratègica per als sectors industrials.
 • L'execució de programes dirigits a enfortir els districtes industrials i les xarxes de col·laboració entre petites i mitges empreses i la gestió del Registre Especial d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, així com el suport a la constitució i consolidació de plataformes tecnològiques liderades per la indústria, en coordinació amb altres departaments o altres àrees d'aquest departament.
 • L'anàlisi i les propostes de simplificació normativa i de reducció de càrregues administratives per les PIME. La cooperació amb altres departaments ministerials, amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals en la identificació i proposta d'actuacions destinades a simplificar i millorar les relacions de la PIME amb la Administració.
 • L'anàlisi, les propostes de millora, desenvolupament i la divulgació de les fonts de finançament per a les petites i mitges empreses, així com el desenvolupament d'actuacions i programes dirigits a facilitar l'accés al finançament de la PIME, bé directament, o instrumentats a través de les societats CERSA i ENISA.
 • La presidència i la participació en la Comissió d'avaluació per la qual s'estableixen els requisits als quals hauran d'ajustar-se els Convenis de Promoció de Fons de Titulització d'Actius per afavorir el Finançament Empresarial (FTPYME), així com la resta de les quals se li atribueixen en la normativa vigent a aquests Fons.
 • L'assistència tècnica i administrativa a la Conferència Sectorial d'Indústria i de la PIME, i les actuacions a desenvolupar en el marc del Consell Estatal de la PIME.[4]
 • L'execució i seguiment de les polítiques del Govern orientades a facilitar la creació d'empreses, gestió del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'empreses (CIRCE) regulat pel Reial decret 682/2003, de 7 de juny, i assessorament als emprenedors i a petites i mitges empreses, la titularitat, administració i gestió del Punt d'Atenció a l'Emprenedor electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, així com la gestió de la plataforma «Emprèn en 3».[5]
 • La gestió i administració de la Finestreta Única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • El seguiment de l'evolució de la morositat i resultats de l'eficàcia de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres departaments ministerials.
 • La participació en les activitats derivades de la pertinença d'Espanya a organismes internacionals i en general de les relacions bilaterals i multilaterals en política industrial i de la petita i mitja empresa, així com l'impuls i desenvolupament de les activitats necessàries per a acomplir els compromisos i programes europeus i internacionals de suport a la indústria i a la petita i mitja empresa, especialment els que deriven de la «Llei de la Petita Empresa» europea, del Consell Europeu i de l'OCDE, a més de representació de la Administració General de l'Estat en els Comitès de l'OCDE i de la Unió Europea en el seu àmbit de competència.
 • El desenvolupament d'actuacions de l'empreniment, així com la difusió d'informació d'interès directe per a les petites i mitges empreses, la gestió i desenvolupament del portal PIME, així com d'altres pàgines web de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa relatives a emprenedors i PIME.
 • La planificació, coordinació global i de la gestió administrativa i economicofinancera dels programes d'ajudes públiques que siguin competència de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, així com el seguiment i control centralitzat amb criteris coordinats i homogenis del compliment de les obligacions contretes pels beneficiaris de les ajudes, i el control del risc de les operacions, així com la proposta i implantació de les mesures necessàries per evitar-ho.
 • La realització d'estudis, estadístiques, bases de dades, informes i anàlisis de la indústria d'àmbit sectorial, regional i agregat i per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa en matèria de petita i mitja empresa.
 • Qualssevol altres actuacions que li siguin encomanades pel Secretari General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.

EstructuraModifica

De la Direcció general depenen els següents òrgans:

 • Subdirecció General de Polítiques Sectorials Industrials.
 • Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial.
 • Subdirecció General d'Àrees i Programes Industrials.
 • Subdirecció General de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius.
 • Subdirecció General de Suport a la PIME.
 • Subdirecció General de Gestió i Execució de Programes.

TitularsModifica

 • Manuel Valle Muñoz (6 de gener de 2012-30 d'agost de 2014)[6][7]
 • Víctor Audera López (30 d'agost de 2014-19 de novembre de 2016)[8][9]
 • Mario Fernando Buisán García (19 de novembre de 2016-30 de juny de 2018)[10][11]
 • Galo Gutiérrez Monzonís (30 de juny de 2018-present)[12]

ReferènciesModifica

 1. «Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; y se modifican los Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición de medio propio para adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.» (en castellà). [Consulta: 25 setembre 2017].
 2. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y CEPYME apoyarán los procesos de transmisión de empresas Arxivat 2018-09-24 a Wayback Machine., Cepyme, 20 de juliol de 2016
 3. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ya ha tramitado cerca de 700.000 tarjetas de Inspección Técnica de Vehículos electrónicas, mincotur.es
 4. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa visitan Mixer & Pack, industriacosmetica.net
 5. PROGRAMA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL” de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)., sodercan.es
 6. «Real Decreto 66/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Manuel Valle Muñoz» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 7. «Real Decreto 731/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don Manuel Valle Muñoz como Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 8. «Real Decreto 732/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Víctor Audera López» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 9. «Real Decreto 533/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Víctor Audera López como Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 10. «Real Decreto 536/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Mario Fernando Buisán García» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 11. «Real Decreto 748/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Mario Fernando Buisán García como Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].
 12. «Real Decreto 750/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Galo Gutiérrez Monzonís» (en castellà). [Consulta: 20 agost 2018].

El contingut d'aquest article incorpora material publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba en el domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.