Direcció general de Política Econòmica

La Direcció general de Política Econòmica és un òrgan de gestió de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia i Empresa.

Infotaula d'organitzacióDirecció general de Política Econòmica
(es) Dirección General de Política Económica Modifica el valor a Wikidata
Dades
TipusDirecció general
Camp de treballpolítica econòmica Modifica el valor a Wikidata
Història
Creació1977
Governança corporativa
Depèn deSecretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa

Funcions modifica

La Direcció general exerceix les funcions que l'encomana l'article 5 del Reial decret 531/2017:[1]

 • L'anàlisi i proposta de les directrius i orientacions de la política econòmica general i, en particular, l'estudi i elaboració de propostes normatives sobre reformes estructurals en matèria econòmica.
 • L'estudi i anàlisi de la incidència en la política econòmica general de la regulació del mercat de treball, de la formació professional, del sistema de pensions i del sistema de dependència i altres actuacions en matèria de protecció social.
 • L'estudi, anàlisi i seguiment de la dimensió econòmica dels següents àmbits: sistema sanitari, sistema educatiu, sistema judicial i seguretat jurídica exdavant. Així mateix, li correspon la valoració i informe de les propostes normatives per a la seva reforma.
 • L'estudi, anàlisi i seguiment de les propostes i actuacions dirigides a millorar en Espanya el tractament de la insolvència. Així mateix, li correspon la formulació de propostes per a la seva reforma i informe de les presentades per altres departaments.
 • L'impuls i coordinació de les iniciatives orientades a la millora del clima de negocis en general. També li correspon la formulació de propostes per a la seva reforma i informe de les presentades per altres departaments, així com la representació internacional de l'Administració General de l'Estat en aquest àmbit.
 • L'estudi, anàlisi i iniciativa de propostes de reforma de la regulació de les reserves d'activitat, les professions regulades i els col·legis professionals.
 • L'anàlisi, la proposta i la defensa, conjunyeix amb la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, dels preus industrials màxims i preus regulats dels medicaments i productes sanitaris que vagin a ser inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, amb l'objecte d'establir la posició del Ministeri d'Economia i Empresa en la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments.
 • El seguiment de la regulació econòmica aplicada en l'exterior en matèria d'ocupació i mercat de treball, clima de negocis, serveis professionals, sanitat i educació, així com dels informes, estudis i recomanacions que sobre la política econòmica espanyola s'emetin des de la Unió Europea, l'OCDE o un altre organisme internacional.
 • La vigilància per la coherència de les polítiques econòmiques sectorials amb la política econòmica general, donant suport a la coordinació de les diferents polítiques sectorials.
 • L'anàlisi, preparació i proposta de les actuacions relatives a la participació del departament en la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, sense perjudici de la funcions de tramitació i coordinació de la Secretaria General Tècnica.
 • L'emissió d'informes preceptius sobre la definició i anàlisi de mercats de comunicacions electròniques d'acord amb el que es disposa en la normativa sectorial.
 • La proposta conjunta amb el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital d'Espanya dels preus dels serveis inclosos dins del servei universal de comunicacions electròniques.
 • L'anàlisi i l'elaboració d'informes sobre la incidència econòmica de les propostes de regulació de tarifes, preus i peatges, així com de retribució de les activitats dutes a terme en el marc del sector energètic, d'acord amb la legislació vigent.
 • L'anàlisi i l'elaboració d'informes sobre les tarifes del transport públic regular de viatgers per carretera i les tarifes de Renfe Operadora de transport de viatgers de rodalies i de mitja distància, d'acord amb la legislació vigent.
 • L'anàlisi i l'elaboració d'informes, entre altres, sobre les tarifes aeroportuàries i el Document de Regulació Aeroportuària, en els termes establerts en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
 • Amb caràcter general, l'estudi i la supervisió de les accions de política econòmica amb implicacions sobre tarifes, preus regulats, altres preus del sector públic i sobre el nivell general de preus.
 • La preparació, coordinació, tramitació i supervisió de les instruccions que, conforme al Reial decret-llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, el Govern atorga a l'Institut de Crèdit Oficial.
 • L'estudi, anàlisi i seguiment de les propostes i actuacions dirigides a millorar a Espanya l'accés al finançament. Així mateix, li correspon la formulació de propostes per a la seva reforma i informe de les presentades per altres departaments.
 • El seguiment de la regulació econòmica aplicada en l'exterior en matèria de sectors econòmics, així com dels informes, estudis i recomanacions que sobre la política econòmica espanyola s'emetin des de la Unió Europea, l'OCDE o un altre organisme internacional.
 • L'estudi i foment de la millora de la regulació econòmica, en particular en el sector serveis i el seguiment i participació en iniciatives comunitàries i internacionals relacionades amb la millora de la regulació econòmica.
 • La representació d'Espanya en el Grup d'Experts per a la implementació de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior i seguiment de les iniciatives acordades en aquest Grup.
 • L'exercici de les funcions de Secretaria del Comitè per a la Millora de la Regulació previst en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • L'anàlisi, foment i proposta d'iniciatives de reducció o eliminació de barreres a la unitat de mercat i a l'accés i a l'exercici de les activitats econòmiques. Així mateix, l'exercici de les funcions de Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat prevista en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
 • La valoració de les concentracions econòmiques, d'acord amb el que es disposa en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
 • L'elaboració de les propostes normatives en matèria de defensa de la competència.
 • L'elaboració d'informes de valoració relatius a la concessió d'ajudes públiques sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
 • La representació d'Espanya en l'àmbit internacional en matèria de competència sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Estructura modifica

De la Direcció general depenen els següents òrgans:

 • Subdirecció General d'Ordenament Jurídic Econòmic.
 • Subdirecció General d'Anàlisi Sectorial.
 • Subdirecció General d'Unitat de Mercat, Millora de la Regulació i Competència.

Titulars modifica

 • Luis Martí Álvarez (2018-)
 • Rodrigo Madrazo García de Lomana (2015-2018)[2]
 • Ignacio Mezquita Pérez-Andújar (2012-2015)
 • Antonio Carrascosa Morales (2011-2012)
 • Juan Enrique Gradolph Cadierno (2006-2011)
 • Ángel Torres Torres (2004-2006)
 • José Luis Pascual Pascual (2003-2004)
 • Belén Romana García (2000-2003)
 • Luis Albentosa Puche (1990-1996)
 • Antonio García de Blas (1985-1990)
 • José Montes Fernández (1984-1985)
 • Pedro Pérez Fernández (1982-1985)
 • Crisanto Plaza Sayón (1978-1979)
 • José Luis Leal Maldonado (1977-1978)

Referències modifica

El contingut d'aquest article incorpora material publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, que es troba al domini públic de conformitat al que es disposa en l'article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.