Discussió:Treball sexual

Discussions actives

L'article fa una descripció assèptica de la prostitució sense cap referència al que representa com a element de perpetuació de la segregació de la dona. La prostitució és, com ja diu l'article, una activitat essencialment femenina, i parteix de la idea de que l'home té necessitats sexuals que ha de satisfer sobre la dona amb independència de les necessitats sexulas d'ella, això és el que justifica que s'estableixi un preu. Però aquesta idea correspon a una visió molt puritana del sexe i obviament passada de moda. Avui, un cop afirmada amb éxit la revolució sexual que es va iniciar als anys 60 del segle passat, les relacions sexuals són lliures, tothom pot practicar qualsevol tipus de pràctica sexual sense cap limitació excepte una, la de respectar la dignintat i la llibertat dels partenaires. La prostitució no respecta ni la dignitat ni la llibertat i perpetua un model de sexualitat en el qual no es reconeix a la dona la dignitat que com a persona li correspon. L'article hauria d'haver fet una mínima referència a aquesta qüestió, altrament dona una idea de normalitat d'una pràctica discrimnatòria que no es pot admetre. --83.247.136.67 10:06, 22 jun 2006 (UTC)

Els articles han de fer descripcions neutrals i objectives, i no alegats en favor de cap posició ètica, social o del que sigui


Cal editar força cosesModifica

La majoría del text està farcit de connotacions gens neutrals i coses fora de context. La pàgina està protegida.

Proposo les segúents modificacions:

 • Definició:
  • La definició actaul és un calc d'un tòpic que intenta NO explicar el significat de la paraula:
   • "La prostitució fa referència a qualsevol tipus de comerç sexual basat en la venda del propi cos amb la finalitat d'aconseguir un benefici a canvi de proporcionar plaer sexual a un client."
  • Proposo quelcom semblant a això:
   • "La prostitució és la prestació de serveis de tipus sexual, habitualment la copulació, a canvi de diners o una altra mena de benefici, ja sigui econòmic o de qualsevol altra mena."
  • Això del "comerç sexual" només s'entén si ja se sap el què vol dir. "venda del propi cos" directament no s'entén. Hi ha opinions en contra?
 • El món de la prostitució mou anualment grans quantitats de diners
  • El món de la prostitució mou grans quantitats de diners
 • Prostitució de carrer. Aquesta modalitat és la més miserable, arriscada i generalment també la més econòmica. Les prostitutes s'exhibeixen en plena via pública i esperen els seus clients que concerten amb elles el preu.
  • Prostitució de carrer. Aquesta modalitat és generalment la més econòmica. Les prostitutes s'exhibeixen en plena via pública i esperen que s'acostin els clients a parlar amb elles.
 • Generalment aquests locals són atesos per senyores que fan d'intermediàries entre el client i la prostituta.
  • Generalment aquests locals són administrats per senyores (anomenades "Madame") que reben al client i fan d'intermediàries entre el client i la prostituta. La Madame pot també ser un home.
 • A domicili
  • A domicili. La prostituta proporciona un mitjà de contacte, ja sigui un número de telèfon o una pàgina d'internet, per a que el client pugui contactar amb ella. La prostituta es desplaça fins al domicili o l'hotel del client. Aquesta modalitat sol ser la més cara.
 • Els clubs de carretera, generalment freqüentats per transportistes i persones amb ocupacions que els obliguen a molts desplaçaments són una variant de la barra americana de ciutat. Segueixen funcionant amb normalitat al llarg de tota la geografia espanyola.
  • Els clubs de carretera, generalment freqüentats per transportistes i persones amb ocupacions que els obliguen a molts desplaçaments. També per clients que busquen la discreció desplaçant-se molt lluny del seu entorn habitual. Funcionen de forma semblant a la barra americana de ciutat. El seu nombre no està disminuint a Espanya. Alguns d'aquests clubs son de grans dimensions i hi treballen desenes de prostitutes.
 • El món de la prostitució mou anualment grans quantitats de diners. Generalment és una pràctica tolerada, tot i que molt rarament legalitzada, i és precisament la seva no regulació el motiu que fa que generi uns importants fluxos de diner no controlats per l'estat ni, per tant, subjectes a impostos. A Suècia fins i tot, la llei persegueix el client que contracta els serveis de professionals del sexe.
  • Aquest paràgraf cal convertir-lo en un subapartat, per exemple:
   • Estat de la prostitució arreu del món:
    • Espanya: La prostitució no està regulada legalment, és a dir que la seva situació és alegal. No està explícitament permesa però no és tampoc prohibida. En la pràctica es desenvolupa l'activitat amb tota normalitat.
    • Suècia. La prostutició és prohibida per la llei. Es fa especial èmfasi en castigar al client i no a la prostituta a que la llei considera una víctima. En la pràctica, la prostitució se segueix desenvolupant d'amagat. La prohibició ha produït un increment espectacular en el turisme sexual suec cap als països bàltics i Rússia.
    • Regne Unit. La prostitució está regulada. Es pot excercir sota força limitacions pràctiques, com per exemple el nombre de prostitutes que poden treballar en el mateix local. Com que la publicitat també hi és limitada, la forma de contacte habitual són tarjetes que les prostitutes deixen a les cabines telefòniques amb la seva adreça o número de telèfon. Actualment es tendeix més al contacte inicial a través d'internet.
    • Estats Units. La prostitució està prohibida excepte en determinats estats (e.g. Nevada). Es castiga igualment al client i a la prostituta. En la pràctica la prostitució està molt estesa a tota la nació i es practica en plena llum del día. Hi ha també un importantíssim turisme sexual sobretot cap a Mèxic però també cap a Canada, on s'ha prohibit la prostitució per a evitar convertir-se en el prostíbul dels Estat Units, però en la pràctica no s'hi limita gaire l'activitat.

I moltes altes coses que cal canviar. No veig possible però el que es desprotegeixi aquesta pàgina o rebría un atac immediat per part de les feministes, que ho convertirien en un alegat en defensa del seu punt de vista.Diria que la protecció deu ser només per a usuaris no registrats, per evitar vandalisme. Suposo que si et registres podràs intervenir-hi (prova-ho). Les correccions em semblen una millora, però crec que falten citacions i contingut no evident. A més, el que diu dels locals d'intercanvi no crec que es pugui dir generalitzant així, a menys que qui ho digui n'estigui segur i faci servir una font fiable.--Pere prlpz 10:01, 23 oct 2006 (UTC)

No puc editar. Volia canviar "en cotxe" per "amb cotxe". "en cotxe" és castellanisme. Ho podeu buscar al diccionari.

Jo ho he pogut editar. Pots preguntar a la taverna perquè a tu no et deixa. Pot ser perquè no estàs registrat o perquè no fa prou temps que ho estàs.--Pere prlpz 21:40, 25 oct 2006 (CEST)

Observacions: 1a) El títol de l'article no és neutral: treball sexual és, a banda d'un eufemisme "políticament correcte", un terme encunyat recentment (1997) i que vol donar entenent que la prostitució, total, és una feina com qualsevol altra; és un terme que cerca legitimar la prostitució. Prostitució, en canvi, és el terme que defineix el concepte en si, i que pot usar, i usa, qualsevol que vol referir-s'hi, en pensi el que en pensi. 2a) S'hi parla del tractament legal de la prostitució i, ves per on, s'hi oblida la normativa internacional vigent, de Nacions Unides, ni més ni menys: la Convenció de Ginebra de 1949 i derivacions, que defineixen la prostitució i la tracta com a "incompatibles amb la dignitat i el valor de l'ésser humà" i com a forma de "explotació sexual"; en culpabilitzen els explotadors (traficants, alcavots); i consideren les prostituïdes com a víctimes que cal protegir. Tota aquesta normativa s'inscriu en el conjunt més ampli de la lluita contra totes les formes d'esclavatge. I no és casual.Joan Rocaguinard (disc.)

Postdata: En l'article sobre altres formes d'esclavatge, ¿es consideraria "neutral" dir que alguns consideren l'esclavitud una monstruositat inhumana, i a d'altres els sembla perfecta? I sobre el racisme? ¿Estaria bé dir-hi que fa molt que existeix, que alguns el consideren ben basat i legítim? Fóra "neutral", això? Joan Rocaguinard (disc.)

Torna a l'article "Treball sexual".