Dissolvent

Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si. Normalment el dissolvent estableix l'estat físic de la dissolució, per la qual cosa es diu que el dissolvent és el component d'una dissolució que està en el mateix estat físic que la dissolució. L'aigua és descrita moltes vegades com el solvent universal, perquè dissol a més de la meitat dels compostos coneguts.

Molècules d'aigua (dissolvent polar) solvatant un ió de sodi

Tipus de dissolventsModifica

  • Solvents apolars: En general són substàncies de tipus orgànic i en les molècules del qual, la distribució del núvol electrònic és simètrica, per tant, aquestes substàncies no presenten un pol positiu i un de negatiu en les seves molècules. No poden considerar-se dipols permanents. Això no implica que alguns dels seus enllaços siguin polars. Tot dependrà de la geometria de les seves molècules. Si els moments dipolars individuals dels seus enllaços estan compensats, la molècula serà, en conjunt, apolar. Alguns solvents d'aquest tipus són: dietilèter, el cloroform, benzè, toluè, xilè, cetones, hexà, ciclohexà, tetraclorur de carboni, etc.
  • Solvents polars: Són substàncies formades per molècules amb distribucions del núvol electrònic asimètriques, per tant, la molècula presenta un pol positiu i un altre de negatiu. L'exemple clàssic d'una solució polar és l'aigua. Els alcohols de baixa massa molecular també pertanyen a aquest tipus. Podem distingir dos subtipus de solvents polars:
    • Solvents polars apròtics; No alliberen ions al medi.
    • Solvents polars pròtics; Capaços d'aportar ions H+ al medi; Àcid acètic, aigua i alcohols en general.

Propietats d'alguns dissolvents comunsModifica

Solvent Fórmula química Punt d'ebullició Constant dielèctrica Densitat
Dissolvents no polars
Hexà CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 69 °C 2.0 0,655 g/ml
Benzè C6H6 80 °C 2.3 0,879 g/ml
Toluè C6H5-CH3 111 °C 2.4 0,867 g/ml
Dietil èter CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4.3 0,713 g/ml
Cloroform CHCl3 61 °C 4.8 1.498 g/ml
Acetat d'etil CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 77 °C 6.0 0,894 g/ml
Diclorometà CH2Cl2 40 °C 9,1 1.326 g/ml
Dissolvents polars apròtics
1,4-Dioxà /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\ 101 °C 2,3 1.033 g/ml
Tetrahidrofurà (THF) /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ 66 °C 7,5 0,886 g/ml
Acetona CH3-C(=O)-CH3 56 °C 21 0,786 g/ml
Acetonitril (MeCN) CH3-C≡N 82 °C 37 0,786 g/ml
Dimetilformamida (DMF) H-C(=O)N(CH3)2 153 °C 38 0,944 g/ml
Dimetil sulfòxid (DMSO) CH3-S(=O)-CH3 189 °C 47 1.092 g/ml
Dissolvents polars pròtics
Àcid acètic CH3-C(=O)OH 118 °C 6.2 1.049 g/ml
n-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 °C 18 0,810 g/ml
Isopropanol CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 18 0,785 g/ml
n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 0,803 g/ml
Etanol CH3-CH2-OH 79 °C 24 0,789 g/ml
Metanol CH3-OH 65 °C 33 0,791 g/ml
Àcid fòrmic H-C(=O)OH 100 °C 58 1.21 g/ml
Aigua H-O-H 100 °C 80 1.000 g/ml

Vegeu tambéModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Dissolvent