Distribució mostral

En estadística, una distribució de mostreig o de distribució limitada de la mostra és la distribució de probabilitat d'una estadística donada sobre la base d'una mostra aleatòria. Distribucions mostrals són importants en les estadístiques, ja que proporcionen una important simplificació en la ruta a la inferència estadística. Més concretament, permetre que consideracions d'anàlisi que es basa en la distribució mostral d'un estadístic, més que en la distribució de probabilitat conjunta de tots els valors de la mostra individual.

ReferènciesModifica