Distribució t de Student

llei de probabilitat

En probabilitat i estadística, la distribució t de Student és una distribució de probabilitat que sorgeix del problema d'estimar la mitjana d'una població normalment distribuïda quan la mida de la mostra és petita. Aquesta és la base de la popular prova t de Student per a la determinació de les diferències entre dues mitjanes mostrals i per a la construcció de l'interval de confiança per a la diferència entre les mitjanes de dues poblacions.

Distribució t de Student
Funció de densidad de probabilitat
Funció de distribució de probabilitat
Funció de distribució de probabilitat
Paràmetres graus de llibertat (real)
Suport
FD
on 2F1 és la funció hipergeomètrica
Mitjana0 per a , sinó és indefinida
Mediana0
Moda0
Variància per a , ∞ per a , sinó és indefinida
Coeficient de simetria0 per a , sinó és indefinida
Curtosi per a , ∞ per a , sinó és indefinida
Entropia
FGMindefinida
FC for

La distribució t sorgeix, en la majoria dels estudis estadístics pràctics, quan la desviació típica d'una població es desconeix i ha de ser estimada a partir de les dades d'una mostra.

El seu nom, Student, es deu al pseudònim que utilitzava l'estadístic britànic William Sealey Gosset quan publicava els seus articles científics.

Aparició i especificacions de la distribució t de StudentModifica

Suposem que X1, ..., Xn són variables aleatòries independents distribuïdes normalment, amb mitjana μ i variància σ². Sigui:

 

la mitjana mostral i

 

la variància mostral corregida. Llavors, queda demostrat que

 

es distribueix segons una normal de mitjana 0 i variància 1.

Gosset va estudiar una expressió relacionada,

 

i va mostrar que T té la següent funció de densitat:

 

Amb   igual a n − 1.

La distribució de T s'anomena ara distribució t de Student.

El paràmetre   designa convencionalment el nombre de graus de llibertat. La distribució depèn de   , però no de   o  ; la independència de   i   és el que fa a la distribució t de Student tan important en la teoria i en la pràctica.   és la funció Gamma.

ReferènciesModifica

  1. Hurst, Simon. [url=https://web.archive.org/web/20100218072259/http://wwwmaths.anu.edu.au/research.reports/srr/95/044/ The Characteristic Function of the Student-t Distribution], Financial Mathematics Research Report No. FMRR006-95, Statistics Research Report No. SRR044-95
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Distribució t de Student