Divisor de tensió

Un divisor de tensió permet reduir un voltatge d'entrada a una fracció d'aquest, sempre que la intensitat que prenem per mesurar aquest voltatge sigui menyspreable.

Esquema d'un divisor de tensió.

En aquest exemple es pot obtenir un voltatge Vout que és una fracció de Vin segons l'expressió


Naturalment, es pot substituir el conjunt per un potenciòmetre, traient del cursor. D'aquesta manera podem ajustar el valor de , especialment si fixem (per exemple, utilitzant la tensió d'alimentació), i utilitzar-lo com a valor de consigna.

Vegeu tambéModifica