La doctrina jurídica és l'opinió dels juristes prestigiosos sobre una matèria concreta, encara que no és una font formal del Dret. Al segle XIX va ser Savigny qui va exaltar la transcendència de la doctrina dels juristes.

La doctrina jurídica sorgeix principalment de les universitats, que estudien el Dret vigent i ho interpreten dins la Ciència del Dret. No té força obligatòria, i no es reconeix com a font oficial del Dret a la majoria de sistemes jurídics, al contrari del que passa amb la jurisprudència.

Per la via dels fets, però, constitueix una força de convicció per al jutge, el legislador i el desenvolupament del dret consuetudinari, donat que l'opinió i la crítica dels teòrics del Dret influeix en la formació de l'opinió dels que posteriorment creen normes noves o apliquen les existents.

La doctrina estudia els manantials d'on brolla el dret: investiga el paper històric i les relacions existents entre les diverses fonts; aclareix el significat de les normes i elabora, per entendre en tota la seva extensió, el significat dels models jurídics.

Vegeu tambéModifica