Efecte Josephson

L'efecte Josephson es manifesta per mitjà de l'aparició d'un corrent entre dos superconductors separats per una capa d'un mitjà aïllant o metàl·lic no superconductor. En el primer cas es parla d'Enllaç Josephson S-A-S (superconductor-aïllant-superconductor) i en el segon cas d'enllaç S-M-S (superconductor-metall-superconductor). Tot i que els parells de Cooper no poden existir en un aïllant o un metall no superconductor, si la capa que separa els dos superconductors és prou prima, els parells de Cooper de la teoria BCS poden travessar la barrera per efecte túnel i conservar la seva coherència de fase. És la persistència d'aquesta coherència de fase el que dona lloc a l'efecte Josephson.

L'efecteModifica

Les equacions bàsiques que governen la dinàmica de l'efecte Josephson són:

  (equació de l'evolució de la fase superconductora)
  (relació Josephson corrent-fase)

on   i   són el voltatge i el corrent a través de les unions Josephson,   és la diferència de fase entre les funcions d'ona en dos superconductors inclosa la unió, i   és una constant, el corrent crític de la unió. El corrent crític és un paràmetre important del dispositiu que pot ser afectat per la temperatura i per un camp magnètic. La constant física   és el quàntum de flux magnètic, i la seva inversa és la constant de Josephson.

Es diferencien tres tipus d'efectes Josephson principals, l'efecte Josephson continu, l'efecte Josephson altern i l'efecte Josephson altern invers. Aquest efectes havien estat predits per Brian David Josephson el 1962 a partir de la teoria BCS. Aquests treballs li van valdre el premi Nobel de física el 1973 (juntament amb Leo Esaki i Ivar Giaever).

Efecte Josephson continuModifica

L'efecte Josephson continu s'obté quan s'aplica un camp magnètic a una unió Josephson. El camp magnètic produeix un desfase entre els parells de Cooper que travessen la unió de manera anàloga a l'efecte Aharonov-Bohm. Aquest desfase pot produir interferències destructives entre els parells de Cooper, això comporta una reducció del corrent màxim que pot travessar la unió. Si   és el flux magnètic a través de la unió, tindrem la relació:

 

L'efecte Josephson continu és aprofitat als magnetòmetres SQUID (Superconducting Quantum Inteference Device) per mesurar els camps magnètics.

Efecte Josephson alternModifica

A causa de l'efecte túnel dels parells de Cooper, el corrent superconductor a través de la barrera que separa els superconductors és:

 

on   és un corrent característic de la unió i   són les fases superconductores dels dos superconductors.

D'altra banda, la fase superconductora essent canònicament relacionada amb el nombre de partícules, obeeix a l'equació del moviment:

 

on   és la càrrega de l'electró, i   és la diferència de potencial existent entre els dos superconductors.

Resulta que :  

Altrament dit, l'aplicació d'una diferència de potencial comporta oscil·lacions del corrent superconductor a una freqüència  . El que significa que una unió Josephson pot actuar com un convertidor voltatge→freqüència perfecte. Així l'efecte Josephson altern proporciona un mitjà per mesurar la relació  .

Efecte Efecte Josephson altern inversModifica

Si la fase pren la forma  , el voltatge i el corrent seran:

 

El components de corrent continu seran  

És a dir, per diferents voltatges de corrent continu, la unió pot transportar corrent i actua com un convertidor freqüència→voltatge perfecte.

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Efecte Josephson