Efecte papallona

L'efecte papallona és el nom popular que correspon al concepte tècnic de la «dependència exponencial de les condicions inicials» en la teoria del caos. La idea és que petites variacions en les condicions inicials d'un sistema dinàmic poden produir grans variacions en el comportament del sistema a llarg termini.

Diagrama de la trajectòria del sistema de Lorenz per als valors r = 28, σ = 10, b = 8/3

Edward Lorenz va ser el primer a analitzar aquest efecte en un treball de 1963 per a l'Acadèmia de Ciències de Nova York, en un model simplificat de la convecció atmosfèrica. Lorenz realitzà uns càlculs amb ordinador amb un sistema de tres equacions diferencials i, posteriorment, els repetí no des del començament, sinó a mig càlcul i utilitzant com a condicions inicials un dels valors intermedis del càlcul anterior, arrodonit a un cert nombre de xifres decimals.

A diferència del que es podia esperar, el resultat final no fou el mateix en ambdós casos, sinó que el segon divergia exponencialment del primer. Aquesta divergència era provocada per la petita diferència en les condicions inicials causada per l'arrodoniment, fet que posà de manifest que, en determinats sistemes dinàmics no lineals, les diferències en condicions inicials poden ampliar-se exponencialment, impossibilitant-ne la predicció a nivell pràctic. Una versió molt simplificada de la idea, utilitzada pel mateix Lorenz, és que, per molt precisos que es feren els càlculs per predir l'oratge, el simple aleteig d'una papallona podria provocar canvis dràstics a llarg termini i fer-ne invàlids els càlculs.

La conseqüència pràctica de l'efecte papallona és que en sistemes complexos com ara l'estat de l'oratge o la borsa de valors és molt difícil realitzar prediccions precises. Els models finits que tracten de simular aquests sistemes necessàriament descarten informació sobre el sistema i els esdeveniments que s'hi associen. Aquests errors són magnificats en cada unitat de temps simulada fins que l'error resultant arriba a ser prou important com per eliminar la validesa de la simulació.

Nogensmenys, cal tenir en compte que la metàfora de l'efecte papallona tal com la va enunciar Lorenz és enganyosa: en realitat, un sistema com l'atmosfera és altament dissipatiu i les minúscules diferències en condicions inicials tendeixen a desaparèixer més que no pas a amplificar-se (vegeu els articles «sistema dinàmic» i «teoria del caos» per a una discussió més aprofundida).

El terme s'ha popularitzat en ser usat com a argument d'articles de divulgació, novel·les i pel·lícules que, en la seva majoria, poc tenen a veure amb la teoria del caos. Eric Bress i Jonathan Mackye Gruber van portar al cinema una pel·lícula de nom L'efecte papallona, que tracta sobre les conseqüències de petits canvis en la vida d'un ésser humà.

Enllaços externsModifica