Elements del bloc s

bloc de la taula periòdica

Els elements del bloc s (de l'anglès sharp) són aquells situats en els grups 1 i 2 de la taula periòdica dels elements.[1][2] En aquests elements el nivell energètic més extern correspon a orbitals s (vegeu la configuració electrònica).

Blocs d'elements
bloc s - bloc p - bloc d - bloc f - bloc g
Blocs de la taula periòdica

En el diagrama es mostra la taula periòdica dividida en blocs. Els elements del grup 1 (excepte l'hidrogen) s'anomenen metalls alcalins, i els del grup 2 alcalinoterris. L'heli és un gas noble i l'hidrogen no es classifica en cap grup en concret.

En els orbitals s hi caben dos electrons, i aquests elements tenen tendència a perdre aquests electrons, aconseguint així la configuració electrònica del gas noble més pròxim.

Subgrups del bloc s modifica

Referències modifica

  1. David Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall, 1995, pp. 190–191, ISBN 0-13-124405-1.
  2. Ira Levine, Quantum Chemistry, 5ª ed., Prentice Hall, 2000, pp. 144–145, ISBN 0-13-685512-1.

Elements químics

Taula periòdica | Nom | Símbol atòmic | Nombre atòmic
Grups:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Períodes:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7
Sèries:    Actinoides  - Lantanoides  -  Metalls de transició  -  Metalls del bloc p  -  Semimetalls  -  No-metalls  -  Terres rares  -  Transurànids
Blocs:  bloc s  -  bloc p  -  bloc d  -  bloc f  -  bloc g