Emissió de neutrons

Emissors de neutrons a l'esquerra de la línia puntejada inferior
Z → 0 1 2
n ↓ n H He 3 4
0 1H 2He Li Be 5 6
1 1n 2H 3He 4Li 5Be B C 7
2 2n 3H 4He 5Li 6Be 7B 8C N 8
3 4H 5He 6Li 7Be 8B 9C 10N O 9
4 4n 5H 6He 7Li 8Be 9B 10C 11N 12O F 10
5 6H 7He 8Li 9Be 10B 11C 12N 13O 14F Ne 11
6 7H 8He 9Li 10Be 11B 12C 13N 14O 15F 16Ne Na 12
7 9He 10Li 11Be 12B 13C 14N 15O 16F 17Ne 18Na Mg 13
8 10He 11Li 12Be 13B 14C 15N 16O 17F 18Ne 19Na 20Mg Al 14
9 12Li 13Be 14B 15C 16N 17O 18F 19Ne 20Na 21Mg 22Al Si
10 14Be 15B 16C 17N 18O 19F 20Ne 21Na 22Mg 23Al 24Si
11 16B 17C 18N 19O 20F 21Ne 22Na 23Mg 24Al 25Si
12 18C 19N 20O 21F 22Ne 23Na 24Mg 25Al 26Si
13 20N 21O 22F 23Ne 24Na 25Mg
26Al
27Si
14 22O 23F 24Ne 25Na 26Mg 27Al 28Si

L'emissió de neutrons és un tipus de desintegració radioactiva, durant la qual un neutró és simplement expulsat del nucli atòmic. Un exemple, el tenim en l'hidrogen 4, que perd un neutró i es transforma en hidrogen 3.

Per exemple;

Altres isòtops que emeten neutrons són l'heli 5 i el beril·li 13. Això no obstant, la desintegració de l'heli 5 és alhora, per definició, un cas de desintegració alfa.

Molts isòtops pesants, sobretot el californi 252, emeten neutrons entre els productes de diferents processos de desintegració radioactiva, fissió espontània.

Els neutrons s'absorbeixen i s'emeten en el procés de fissió nuclear, una reacció en cadena nuclear propagada per neutrons. Els neutrons retardats emesos pels productes de fissió de neutrons rics ajuden a controlar els reactors nuclears marcant el canvi de reactivitat molt més a poc a poc que si només fos per neutrons immediats (prompt neutrons).

Efectes de l'emissió de neutrons Modifica

Els neutrons ràpids són una forma de radiació ionitzant. Solen ser el producte de la fissió. Només es troben en reactors nuclears de fissió. Per això no és gaire comú ser afectat per neutrons ràpids, ja que fins i tot en un accident la reacció de fissió s’atura. Però en el cas de ser afectat poden ser molt perillosos sobretot perquè poden transformar àtoms estables en isòtops radioactius. Resultant altament destructius pels teixits.

Enllaços externs Modifica