L'enneasíl·lab és un vers d'art major compost per nou síl·labes i en català és un vers molt poc utilitzat, perquè s'ha tendit més a utilitzar els versos de set o vuit síl·labes i sobretot el vers decasíl·lab, el vers d'art major per excel·lència del català.

Exemple Modifica

Quan la nit de les potes d'aranya

ha teixit la foscor com un vel

i el perfil de la muntanya

s'esvaeix en la corba del cel, (...)


Carles Fages de Climent. Les bruixes de Llers (Balada del llum encantat)

Bibliografia Modifica

FAGES DE CLIMENT, CARLES (2003): Les Bruixes de Llers. Ed. Quaderns Crema. Barcelona.