Esdeveniment de característiques específiques que s'enllaça més o menys amb altres que formen un tot o conjunt.

  • Part d'una obra narrativa, dramàtica o èpica que s'integra en un conjunt més ampli, però manté, alhora, les característiques pròpies.
  • Acció secundària en un poema èpic o dramàtic, en una novel·la, etc.
  • Part dialogada de la tragèdia grega entre dos cants corals complets.
  • Fragment de caràcter lliure que separa els temes en una composició musical.