Equació de Henderson-Hasselbalch

L'equació de Henderson-Hasselbalch (freqüentment mal anomenada de Henderson-Hasselbach) en química relaciona el pH amb el pKa, la constant de dissociació de l'àcid. L'equació també és útil per calcular el pH d'una dissolució amortidora i trobar el pH d'equilibri en una reacció àcid-base. Dues formes equivalents de l'equació són:

,

on i és la constant de dissociació de l'àcid, que és:

per la reacció:

En aquestes equacions, equival a la forma iònica de l'àcid. Els noms entre claudàtors com and es refereixen a les seves concentracions molars (M).

Vegeu també

modifica

Referències

modifica
  • Lawrence J. Henderson. Concerning the relationship between the strength of acids and their capacity to preserve neutrality. Am. J. Physiol. 1908, 21, 173-179.
  • Hasselbalch, K. A. Biochemische Zeitschrift 1916, 78, 112-144.
  • Po, Henry N.; Senozan, N. M. Henderson-Hasselbalch Equation: Its History and Limitations. J. Chem. Educ. 2001, 78, 1499-1503.
  • de Levie, Robert. The Henderson-Hasselbalch Equation: Its History and Limitations. J. Chem. Educ. 2003, 80, 146.

Enllaços externs

modifica