Escàner

dispositiu que escaneja òpticament imatges, text imprès, escriptura a mà o un objecte i el converteix en una imatge digital

Un escàner és un dispositiu que explora un espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament. També es pot definir com a un digitalizador d'imatge, que transforma una imatge analògica en una de digital.

Escàner

Per a digitalitzar una imatge s'ha de transformar primer en senyal elèctric i, posteriorment aquest senyal elèctric s'ha de transformar en senyal digital perquè sigui reconeguda per un ordinador.

Per a convertir una imatge en un codi de senyals elèctrics s'utilitza un fotosensor anomenat Detector CCD (Charge Coupled Device) que rep la llum que és enviada des de la imatge a través d'un joc de miralls i la converteix en senyals elèctrics controlades per la intensitat i el color de la imatge, de la mateixa manera que funciona un ull. Aquests senyals elèctrics són rebuts per un convertidor analògic-digital, que els converteix en bites, els quals formen novament la imatge digitalitzada en l'ordinador.

Bàsicament un escàner consisteix en una font de llum, una sèrie de lents i dispositius òptics, un dispositiu sensor i un motor que desplaça el conjunt en l'exploració de l'original. El sensor constitueix el veritable "ull" de l'escàner i conté una sèrie d'elements semiconductors que responen amb un senyal elèctric major o menor en funció del nivell de lluminositat que reben.

Com funciona modifica

Un escàner es compon de dues peces bàsiques: la primera d'elles és el capçal de reconeixement òptic, la segona és un simple mecanisme d'avanç per sota d'un vidre que també fa de suport per als objectes que es van a escanejar. En principi, el capçal reconeix un determinat nombre de punts per polzada i a cadascun d'aquests punts li assigna un valor en funció del nombre de bits del procés: 1 bit seria 1 color (negre o blanc), 2 bits serien 4 colors, 8 bits serien 256 colors i així successivament fins a arribar als 32 bits (color real).

A major nombre de bits major capacitat per a representar el color amb més precisió, però també augmenta la grandària del fitxer resultant. La qualitat final d'un escàner se sol saber per la seva resolució.

La resolució modifica

El CCD és el component fonamental d'un escàner, ja que d'ell depèn la resolució que pot arribar a la imatge digitalitzada. La resolució d'un escàner es mesura per ppp, (punts per polzada), que és el nombre de punts que és capaç de captar aquest, amidat. Si diem que un escàner té 300x600 ppp voldrà dir que cada línia de 2,54 cm de llarg pot captar 300 punts i en vertical 600 punts.

La resolució d'un escàner es veu condicionada pels següents factors:

 • Tipus d'escàner.
 • Tipus de sensor del CCD i alineació d'aquest.
 • Interpolació.
 • Sistema òptic (longitud del focus, profunditat de camp de les lents, qualitat, estabilitat, canvis de temperatura, humitat, etc.).
 • Soroll superflu dels circuits electrònics i del CCD.
 • Escala de resolució.
 • Resposta de freqüència dels circuits electrònics.

Hi ha diferents resolucions com:

 • La resolució òptica.
 • La resolució interpolada.
 • La resolució d'escanerització.

Els colors i els bits modifica

Primerament els escàners captaven les imatges en blanc i negre o amb un nombre molt limitat de matisos de gris, entre 16 i 256. És a dir, una imatge de dos bits resultaria una imatge en blanc i negre, una de vuit bits, obtindries una imatge de 256 tons de grisos. Posteriorment van aparèixer els escàners que podien captar el color, encara que el procés requeria tres passades per sobre de la imatge, una per a cada color primari (vermell, blau i verd). Actualment els escàners capten fins a 16,7 milions de colors diferents en una única passada, arribant fins als 68.719 milions de colors. Una imatge de vint-i-quatre o vuit bits per component de color (verd, vermell, blau) podríem dir que pot arribar a ésser de 16,7 milions de colors.

Format de les imatges modifica

Les imatges obtingudes per l'escàner es poden guardar en diferents formats. Els més coneguts són:

 • GIF: El format GIF té una bona resolució i es pot utilitzar en pàgines web.
 • JPG: El format JPG és el que comprimeix més la imatge però a canvi d'una pèrdua de qualitat que depèn del nivell de compressió.
 • Windows Bitmap: El format BMP ocupa molt d'espai i és molt compatible amb els diferents programes actuals.
 • TIF: El format TIFF té molta qualitat però necessita molt d'espai.

Vegeu també modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Escàner