L'escala de tons és una escala musical constituïda exclusivament per intervals d'un to (segona major). L'escala de tons és una escala hexàtona, o sigui, constituïda per sis sons diferents, ja que el setè so resulta ser l'octava de la nota de partida o bé la seva enharmonia.

Exemple sonor

Malgrat que a vegades se l'anomena simplement escala hexàtona, no és l'única escala de 6 sons, ja que l'escala augmentada, pròpia del jazz també és una escala hexàtona, constituïda per dos acords augmentats intercalats.

Gràcies a la seva total simetria, només hi ha dues escales de tons diferents, les quals són les que es constitueixen des de dues notes a distància de semitò. Així doncs, qualsevol escala de tons resultarà enharmònica d'una d'aquestes dues possibilitats. Escala de tons sencera

Referències modifica

Joaquín Zamacois. Teoria de la música. Libro II. Editorial Labor (Barcelona, 1979) ISBN 84-335-7840-5