Núvol d'electrons

(S'ha redirigit des de: Escorça atòmica)

Un núvol d'electrons o núvol atòmic, és la regió que envolta a el nucli atòmic i en la qual graviten els electrons. Els electrons posseeixen càrrega elèctrica negativa i estan units al nucli de l'àtom per la interacció electromagnètica. Els electrons a l'unir-se al nucli desprenen una petita porció de càrrega negativa i d'aquesta es forma el núvol d'electrons.

Una representació d'un àtom d'heli. La foscor del núvol d'electrons correspon a la línia de visió integral respecte de la funció de probabilitat de l'òrbita de l'electró 1s. El nucli està ampliat, no està a escala, i mostra els protons i neutrons en rosa, de color morat. En realitat, el nucli és també de simetria esfèrica.

El diàmetre del nucli atòmic és almenys 10.000 vegades menor que el diàmetre total de l'àtom, i en aquest es troba gairebé la totalitat de la massa atòmica. El núvol atòmic està constituïda per capes electròniques o òrbites electròniques el nombre de les quals pot variar d'1 a 7 i que es designen amb les lletres K, L, M, N, O, P i Q.

Hi ha 2 tipus de núvols d'electrons:

  • Núvol d'electrons s: anomenat també cercle de sorra (ja que posseïx una forma rodona). Aquesta depèn del nivell energètic. En aquesta es troben solament dos electrons com a màxim, ja que és un sol orbital.
  • Núvol d'electrons p: anomenat també rellotge de sorra (per la forma que obté).