L'esforç unitari és la resistència interna d'un cos elàstic enfront de l'acció de forces exteriors.[1] També es pot definir com la relació entre la força F aplicada a un material i la secció A sobre la qual s'aplica. És a dir la força aplicada per unitat de secció, per tant l'esforç es diferencia en dos peces del mateix material per la secció de la peça[2]

L'esforç unitari depèn de la secció
σ = F/A (MPa)

On:

σ = Esforç unitari en N/mm² (MPa).
F = Força aplicada en N.
A = Secció inicial del material en mm².

Les unitats de l'esforç unitari són similars a les de la pressió: força/superfície. La unitat en el sistema internacional (SI), per tant, és la mateixa: el Pa (pascal): 1MPa = 1N/mm².

Vegeu també modifica

Notes modifica