Obre el menú principal

Canvis

Fusionat amb Etapes d'infantil, en el marc de VP:QQ12
{{millorar}}{{fusió des de|Etapes d'infantil}}
{{Plantilla:Sistema educatiu}}
[[Fitxer:ADO 5721.jpg|thumb|300px|left|Nens de 6 anys en una llar d'infants d'[[Alanya]] ]]
L{{'}}'''educació infantil''' actualment es troba regulada pel sistema educatiu català com una etapa organitzada en dos cicles, de 0-3 anys ([[Llarllar d'infants]]) i de 3-6 anys ([[Parvulari]]). En l'etapa de Parvulari, a [[Catalunya]], cada curs s'anomena de manera sintètica P-3 (3 anys), P-4 (4 anys) i P-5 (5 anys).
 
No és una etapa obligatòria. La finalitat de l'educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nenes i nens.
 
''3. Intercomunicació i llenguatges''. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre de quina manera pot relacionar-se la nena o el nen amb el seu entorn, físic i humà. Són una sèrie de recursos i instruments que afavoreixen interrelacions. Els diversos canals de comunicació són importants com a nexe entre el seu món interior i l'exterior. Dins del currículum engloba els [[llenguatge]]s: verbal, musical, corporal, plàstic i matemàtic.
'''
 
== Fonaments de l'educació Infantil ==
L’educacióL'educació Infantil tracta principalment d’aprofitard'aprofitar les etapes en les que el nen té major capacitat d’assimilar i aprendre. En resum l'objectiu no és acumular informació sinó saber-la aplicar.
 
L’educació Infantil tracta principalment d’aprofitar les etapes en les que el nen té major capacitat d’assimilar i aprendre. En resum l'objectiu no és acumular informació sinó saber-la aplicar.
 
És important saber que en el qual es desenvolupa el nen serà un dels factors determinants per al quocient intel·lectual del nen. Encara que per a que tot això funcioni els pares tenen un important paper ja que l'educació depèn de l'escola i també de la família.
Un dels factors determinants també és el [[llenguatge]] enriquit, és una de les peçes claus de l’Educació infantil. Sobre el llenguatge es va construint el [[pensament]] i la capacitat de descodificar la realitat i la pròpia experiència, és a dir, la capacitat d’aprendre. S'ha de crear un ambient en el qual el llenguatge sigui el gran protagonista, per tal de que el nen exerciti el llenguatge. Tot i que la idea fonamental és millorar-lo, buscar noves possibilitats expressives.<ref>{{Calidad en la educación infantil |nombre=Miguel|apellido=Zabalza|título=Calidad en la educación infantil | |ubicación=Santiago de Compostela |editorial= Narcea, S.A de ediciones Madrid. }}</ref>
 
Es poden classificar en tres tipus de fonaments:
 
=== Fonaments biològics ===
==Com es desenvolupen i aprenen els nens i nenes de l'etapa d'educació infantil?==
El codi genètic es tot amb el que neix una persona, per tant, el que s'aprèn o adquireix no és genètic.
L'Educació Infantil tracta principalment de aprofitar les etapes en les que el nen té major capacitat d'assimilar i aprendre i que a la vegada el nen sàpiga aplicar tot el que aprèn a determinades situacions en les quals es pot trobar. En resum l'objectiu no és acumular informació sinó saber-la aplicar. És important saber que l'ambient en el qual es desenvolupa el nen serà un dels factors determinants per al quocient intel·lectual del nen. Encara que per a que tot això funcioni els pares tenen un important paper ja que l'educació depèn de l'escola i també de la família.
 
El principal problema de l'Educació Infantil avui dia és el desconeixement de la psicologia infantil, encara que sí coneixem alguns aspectes dels nens pertanyents a aquesta etapa, tenim constància dels aspectes cognitius, el motor...
.<ref>{{ Aprendre i ensenyar a l´educació infantil |nombre=Eulàlia Bassedas | |título=Aprendre i ensenyar a l´educació infantil |año=1997 |ubicación= |editorial=Graó}}</ref> Per poder entendre el desenvolupament dels infants convé aclarir alguns conceptes que s'utilitzen molt sovint:
Però en canvi en l'àmbit emotiu i afectiu és on hi ha un major desconeixement , quan aquest aspecte s'ha de treballar molt detingudament en aquesta edat, ja que en aquest període el nen té una gran facilitat per aprendre, i s'ha d'afegir que és el nen el que selecciona els seus aprenentatges en funció de les seves experiències Hem de tenir en compte que tot el que el nen adquireix o no, no és genètic (els gens no tenen res a veure).
 
=== Fonaments sociològics ===
•[[Maduració]]: quan fem referència aquest terme estem parlant d'aquells canvis que tenen lloc al llarg de l'evolució dels individus que es fonamenten en la variació de l'estructura i la funció de les cèl·lules
En els quals intervé la família, l'escola i la societat.
L'escola infantil introdueix al nen a una socialització, és a dir, s'inclou al nen en una societat en la que ha d'acollir a educadors, companys... i en la que a la vegada ha d'aprendre a acatar unes normes. Tant l'escola com la família influeixen en el creixement de l'infant per tant lo ideal seria que tant la família com l'escola han de seguir les mateixes pautes d'educació.
 
• ''[[Desenvolupament]]'': tracta del procés mitjançant el qual es posen en marxa les potencialitats dels éssers humans. Considerem que és un procés que no s'acaba mai i en el qual es donen una sèrie de salts qualitatius que porten d'un estat de menys capacitat (més dependència de les altres persones, menys possibilitats de resposta, etc.) a més capacitat (més autonomia, més possibilitats de resoldre problemes de diferents tipus, més capacitats de crear, etc.)
 
=== Fonaments psicopedagògics ===
• ''[[Aprenentatge]]'': mitjançant els processos d'aprenentatge les persones incorporen nous coneixements, valors, habilitats que són propis de la cultura i de la societat en que vivim.
La pedagogia pretén la millora de l'educació per tant es sosté en una sèrie de conceptes teòrics:
- Formulació d'objectius i activitats que puguin realitzar els nens.
- Informació sobre les accions dels projectes educatius.
- Creació d'estímuls.
 
Per poder entendre com es desenvolupen i aprenen els nens i nenes de l'etapa d'educació infantil convé aclarir alguns conceptes que s'utilitzen molt sovint i que de vegades ens poden portar a confusions si no són utilitzats de la mateixa manera. Ens referim a tres conceptes molt interrelacionats: maduració, desenvolupaments i aprenentatge.<ref>{{ Aprendre i ensenyar a l´educació infantil |nombre=Eulàlia Bassedas | |título=Aprendre i ensenyar a l´educació infantil |año=1997 |ubicación= |editorial=Graó}}</ref>
 
•[[Maduració]]: quan fem referència aquest terme estem parlant d'aquells canvis que tenen lloc al llarg de l'evolució dels individus que es fonamenten en la variació de l'estructura i la funció de les cèl·lules. Així per exemple, es pot parlar de la maduració del sistema nerviós central, mitjançant la qual es creen les condicions perquè hi hagi més i millors connexions nervioses que permetin una resposta més adaptada a les necessitats creixents de l'individu. La maduració està estretament lligada al creixement (que es correspondria bàsicament als canvis quantitatius: llargària dels ossos, augment del pes corporal, etc.) i, per tant, aquells aspectes més biològics, físics, de l'evolució de les persones.
 
• ''[[Desenvolupament]]'': centrat en la formació progressiva de les funcions pròpiament humanes (llenguatge, raonaments, memòria, atenció, estima). Es tracta del procés mitjançant el qual es posen en marxa les potencialitats dels éssers humans. Considerem que és un procés que no s'acaba mai i en el qual es donen una sèrie de salts qualitatius que porten d'un estat de menys capacitat (més dependència de les altres persones, menys possibilitats de resposta, etc.) a més capacitat (més autonomia, més possibilitats de resoldre problemes de diferents tipus, més capacitats de crear, etc.) Les criatures, quan neixen, necessiten unes cures mínimes i una atenció no gaire complexa. A mesura que van creixent, es va duent a terme una complexificació de les seves demandes.
 
• ''[[Aprenentatge]]'': mitjançant els processos d'aprenentatge les persones incorporen nous coneixements, valors, habilitats que són propis de la cultura i de la societat en que viuen. Els aprenentatges que incorporen fan canviar conductes, maneres de fer, maneres de respondre i són producte de l'educació que altres individus de la nostra mateixa societat han planificat i organitzat, o bé del contacte menys planificat amb les persones amb qui ens relacionem.
 
==Els projectes de treball a Educació Infantil==
En els diferents àmbits de decisió escolar són moltes i diferents les alternatives que poden aprendre respecte el principi d'intervenció, els objectius que aconseguir i l'organització del treball. Entenem l'organització del currículum a través de projectes de treball, volem que els nostres alumnes siguin capaços d'aprendre a aprendre utilitzant totes les estratègies lligades al seu pensament. Mitjançant l'acomodació i la assimilació en l'aprenentatge, tenint en compte conceptes fets, habilitats, procediments, estratègies, actituds, valors i normes. Volen formant un individu autònom, amb expectatives de progrés personal en funció del coneixement de les seves pròpies capacitats. En Educació infantil ens hem marcat els següents objectius:
 
* Aprendre a aprendre a diferenciar entre els nivells de coneixement: fantasia/ realitat, pensaments/realitat.
* A partir de les estructures del procés intuïtiu, elaborar representacions de la realitat que tinguin en compte diferents continguts.
107.742

modificacions